Wypominki Roczne

 

WYPOMINKI ROCZNE 2019/2020

 

I i III niedziela miesiąca – Tajemnica 1

 

Bożemu miłosierdziu polecajmy dusze zmarłych:

 

1.      Biskupów, kapłanów, diakonów, braci, kleryków, juniorystów, nowicjuszy i postulantów Zgromadzenia Zmartwychwstańców; zmarłych Braci Zewnętrznych Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego; zmarłe siostry zmartwychwstanki;

 

2.      Budowniczych, dobroczyńców i ofiarodawców naszego kościoła;

 

3.      Zmarłych spoczywających w opuszczonych i zapomnianych mogiłach;

 

4.      Zmarłych przodków, krewnych i znajomych z rodzin: Pankiewicz, Krzekotowski, Bazylak, Strzyżyński, Koperek i Krawiec;

 

5.      Zmarłych, którym służyliśmy posługą sakramentalną, i których odprowadzaliśmy na miejsce wiecznego spoczynku;

 

6.      Zmarłych, którzy w przeciągu historii naszej ojczyzny, oddali życie w jej obronie;

 

7.      Za ++ Władysława, Jadwigę, Stanisława, Kazimierza, Józefa, Jerzego, Zofię, Daniela Woźniak, Stanisława, Joannę, Franciszkę, Marię, Joannę, Tadeusza, Michała, Czesława i Walentego Szablewskich, Andrzeja, Mariannę, Helenę, Stefana, Stanisława i Jana Żurowskich, Eugeniusza Machnickiego z rodziną;

 

8.      Blandynę Żelazek, Czesława, Czesławę, Mariana, Jadwigę, Ignacego, Marię, Stanisława, Marię, Stefana, Ludwika, Mariana, Urszulę, Wiktora, Adama, Henryka, Janinę, Eleonorę, Antoninę, Joannę, Janinę, Jana, Małgorzatę, Teresę, Jana, O. Mariana Żelazek;

 

9.      Waldemara, Teresę, Macieja, Bernarda Zgóreckich, Annę, Franciszka, Jana, Michalinę, Mariana, Wiesława, Krzysztofa Nowickich i Marka Skibiak(12);

 

10. Gabrielę, Marcina, Floriana, Henryka, Pawła, Karolinę, Antoninę z rodziny Wąsewiczów, Mariannę, Józefa, Franciszkę, Joannę, Izydora, Grzegorza z rodziny Miszkielów(13);

 

11. Aleksandrę i Mariana Buszewicz, z rodziny Buszewicz, Annę, Bronisława Osieckich i z rodziny Osieckich, Bronisławę i Maksymiliana Luckna oraz zm. z rodziny Orwat, ks. Simińskiego oraz zmarłych sąsiadów z ul. Dąbrówki 3(17);

 

12. Stanisława Kortusa, z rodzin Kortusów, Pluta Kahl, Jędrych, Kostrzyńskich, Szczęsnych, Linke, Marszałek, Gryska, Pińskich, Rakockich, Filipowiczów, Kaczmarków i Brzezińskich(21);

 

13. Jana, Helenę, Lechosława, Janinę i Elżbietę Siejaków, Franciszka Widelskiego, z rodziny Widelskich, Jolantę Buryau i Krystynę Dembecką(23);

 

Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 

14. Bronisławę, Urszulę, Teodora, Franciszkę i Ignacego Kasprzak, Mariannę, Józefa, Pelagię, Marię, Franciszka Michalak, Bożenę Kubczak i Benignę Nowak oraz Krystynę Cegiełka(27);

 

15. Mariana, Stanisławę, Stanisława i Ewę Kubiak, Jadwigę, Walentego, Stanisława i Benignę Dardas, Antoninę, Kazimierza i Jana Hain, Joannę i Sylwestra Dymek, Helenę, Jerzego i Zbigniewa Kobyłka, księży: Jacka Schwanzera, Mieczysława Sarneckiego oraz wszystkich księży, którzy posługiwali w naszej parafii;

 

16. Ludomirę, Edmunda, Benedykta, Alfreda, Albinę, Bernadetę Balcerowicz, Leokadię, Floriana, Feliksa, Martę, Irenę Balcerowicz, Andrzeja, Witolda, Edwarda, Joannę Węclewskich, Stanisławę, Kazimierę Woźniak, Cecylię, Leona Knopek, Henrykę Jarczak, Czesławę Gajewską, Henrykę Usarek, Helenę Mendel, Marię i Andrzeja Dalke, Urszulę i Franciszka Jabłońskich oraz zmarłych księży z naszej parafii(32);

 

17. Andrzeja Pawlickiego, Mariannę, Józefa Zięba(33);

 

18. Józefę Woszczek, Piotra, Pawła, Salomeę i Pawła Woszczek, Julię Pacel, Julię, Stanisława i Franciszka Pacel, Annę i Vasilego Lefter, ks. Alfreda Pawlak, ks. Mariana Nowak, ks. Jana Nowackiego i ks. bp Miłosława Kołodziejczyka(34);

 

19. Irenę, Mirosława Przybył, ks. Mariana Wołej TCHR, Janusza Woźniak, Władysława, Mariannę, Elżbietę i Mieczysława Borowczyk, Władysławę Kruk, Władysławę Golimowską, Mariannę Nowak, z rodzin: Luch, Flak, Chwaszcz, Lidię Gołaś, Waldemara Puk, Aleksandrę Zaremba, Panią Zofię, zmarłych księży i Siostry Zmartwychwstanki oraz za dusze w czyśćcu cierpiące(35);

 

20. Mariannę, Marzenę, Ludwika, Józefa, Zenona i Wacława Jasiaków oraz Irenę Napiecek(36);

 

21. Katarzynę Przymuszała, Mariannę, Bronisława Barczewskich, Marię, Stefanię, Wacława Michałowskich, Barbarę i Ludwika Lejman, Antoniego Krajewskiego, Genowefę i Zdzisława Biernat(38);

 

22. Teresę, Szczepana, Helenę, Annę, Andrzeja, Grażynę, Bogdana, Jana, Wiktorię, Zofię, Stanisława i Ryszarda Kobaszyńskich, Edmunda, Helenę, Jana, Mariannę, Kunegundę, Albina, Brunona, Jadwigę, Martę, Weronikę, Czesławę, Marcina Lipińskich, Leona Wiktorię, Franciszka i Zofię Nowowiejskich, Stefanię, Stanisława i Mariana Sobczak, Alinę i Antoniego Kurdyk oraz Krystynę Kozłowską(40);

 

Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego

 

23. Mariannę, Jana, Mariannę i Stanisława Kaczmarków, Mariannę, Antoniego, Jana Matylów, Franciszkę i Leona Chudych, Stefanię, Stefana, Stanisławę, Edmunda, Wojciecha, Ryszarda i Izydora Wachowiaków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

24. Tadeusza, Agnieszkę, Jana, Anielę, Wacława, Mariana, Jana i Józefę Kotowskich, Jana, Marię, Alfonsa, Władysława, Elżbietę, Stanisława, Antoniego, Aldonę, Jana, Margot Bannach, Stanisława Pacygę, Wojciecha, Józefę, Edwarda Szulgit, Ludwika, Stefanię, Mieczysława, Jadwigę Wielebińskich, Eugeniusza, Janinę Krygier, Dorotę Grudzińską, Jana, Helenę, Zygmunta i Karola Kowalskich, Stanisława i Teodorę Staszewskich, z rodziny Zawal, Kazimierza i Sabinę Bierło, Ewę Dec i z rodziny, Reginę Maciejewską i z rodziny, Czesława i Teresę Kubackich, Franciszka Mruk, Melanię Wiese, Arletę Strzaśko i Tomasza Kopeć(42);

 

25. Józefa, Helenę, Mariana, Józefa, Praksedę, Jana, Stanisława, Stefana, Babryela, Stanisławę Siekierskich, Jadwigę i Władysława Stefaniak, Stanisława, Helenę i Władysława Ciechowiak, Antoniego, Eleonorę, Zbigniewa, Zdzisława, Walentego, Rozalię Leśniewicz, Alinę, Bolesława, Pawła Buraczewskich, Stanisława, Marię i Jerzego Lewandowskich, Pelagię, Stanisława, Zygmunta i Andrzeja Woźniak(46);

 

26. Zdzisławę, Mariana Spalonych, Barbarę Szrodke, Juliannę, Antoniego Stam, Zofię, Franciszka, Sebastiana, Mariana Andrzejak,  Helenę Zaprawa, Helenę Jurczak, Henrykę, Franciszka, Leszka Kucharzaków, Mariannę, Jana Gremplewskich, Mariannę, Jana Kołodziejczaków, Stanisławę, Edwarda, Kazimierza, Eugeniusza, Mencel, Józefa Kłosińskiego, z rodzin: Andrzejaków, Spalonych, Kucharzaków, Zająców, Banaszaków, Szymanuszków, Florczyków, Przysieckich i Nowakowskich(47);

 

27. Edmunda, Bronisławę, Irenę, Kazimierza, Stanisławę Lewandowiczów(49);

 

28. Z rodzin: Kaczmarków, Kulińskich, Stachowiaków, Nowaków, Dopierałów, Kalembów, Blumreder, Krzywdów, Andrzejewskich, Nowickich, Antczaków, Ślazewiczów(52);

 

29. Marię Grzywaczyk oraz Bronisława, Ireneusza i Wandę Cieślak(55);

 

30. Z rodzin: Sobalak, Nowak, Jaśkiewicz, Mieloch, Duszyńskich, Powałowskich, Wawrzyniak i Nowackich(58);

 

31. Jadwigę Beczkowską oraz z rodzin: Beczkowskich, Kasztelanów, Bressów i za dusze w czyśćcu cierpiące(67);

 

Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Matki Bożej

 

32. Leokadię, Jarosława, Mariana, Janusza, Martę, Franciszka, Pelagię, Ziemisława, Żanetę, Bognę, Lubomirę, Kazimierza, Leona, Irenę, Witolda, Jadwigę, Lucjanę, Albina, Bronisławę, Aleksandra, Lilianę i Krystynę z rodziny Babst, Apolonię, Marcina, Wandę, Jana, Wiktorię, Katarzynę i Antoniego z rodziny Piętka oraz zmarłych z rodzin: Adamskich, Masłowskich, Kniołów, Geislerów, Muchajerów, Graczyków, Kajdaszów, Leszczyłowskich, Poprawów, zmarłych przyjaciół, znajomych i sąsiadów(69);

 

33. Za ++ Annę i Jana Pankiewicz, Wiktorię i Franciszka Dyląg oraz z rodzin: Pankiewicz i Dyląg, Gancarz, Zięba, Wójcik, Lewanda, Szydłowski, Stanula, Socha, Lisowski, Dziedzic, Kasowicz, Madej, Kuraś, Buś, Ks. Władysława Pawikowskiego, Teresę i Brunona Zinkel, wszystkich krewnych, znajomych, przyjaciół i dobrodziejów(72);

 

34. Jana, Mariannę, Antoniego, Marię, Szczepana i Józefę Maćkowiak, Zbigniewa, Jana, Józefę Przybylskich, Walentego, Józefę Kaczmarek, Halinę Krzyżanowicz, Jadwigę Włosowicz, Jadwigę i Michała Górczak, Marię i Józefa Pakuła oraz za dusze w czyśćcu cierpiące(73);

 

35. Włodzimierza Klińskiego, Mariusza Bobonia, Halinę Kwiatkowską, Macieja Dziedziniewicza, Pawła Handschucha, Dariusza Filusa, Andrzeja Szope, Huberta Niedzielskiego, Roberta Adamczyka, Wiktora Respondka, Ziemowita Olszanowskiego, Marka Pakułę i Andrzeja Surmę(74);

 

36. Eugeniusza, Przemysława, Helenę, Henryka Gaworzewskich, Reginę, Floriana, Sebastiana Nadolczaków, Wiktorię, Pawła, Maksymiliana Napartych, Irenę, Józefa Staniszewskich, Eugenię Matuszewską, Marię Godziewską, Feliksa Duszyńskiego, Czesława Stawickiego, Ryszarda, Stanisława Pawlików, Anielę i Władysława Szteibach, Pelagię, Stanisława, Henryka Piechockich, z rodziny Napartych i Górnych oraz za dusze w czyśćcu cierpiące(75);

 

37. Jerzego, Mariannę, Edwarda Marcinkowskich, Mariannę, Kazimierza, Irenę, Joannę, Wiktora, ks. Czesława, Marcina, Stefanię, Janusza, Zenona Świerkowskich, Martę, Różę, Władysława Rutkowskich, Tomasza Psuja oraz za dusze w czyśćcu cierpiące(79);

 

38. Tomasza, Pelagię, Marię i Waleriana Piotrowskich, Leokadię i Wacława Andrzejewskich, Helenę i Antoniego, Aleksandra Kaczmarek, Teresę, Edwarda, Franciszka Augustyniaków, Mariannę, Stanisława, Zenona Tomkowiak i Stanisławę Czarnecką(83);

 

39. Łucję, Waleriana, Marię, Andrzeja, Stefana Wilczak, Zofię, Henryka, Antoninę, Stanisława Płachta, Zofię, Katarzynę, Ignacego, Eugeniusza, Tadeusza Bakiera, Mirosława, Stefana Korcz, Andrzeja Skowrońskiego, Aleksandrę Sell, Józefę, Stanisława Wojtasiewicz, Wiesława Nogajewskiego(84);

 

Tajemnica 5 – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi

 

40. Pelagię, Wojciecha, Szczepana, Feliksa Kuźniackich, Gustawę, Czesława Kanoniczaków(87);

 

41. Bronisławę, Martę, Teresę Szumińskie, Piotra i Katarzynę Chudzickich, Joannę Szymańską, Józefa i Jadwigę Szumińskich, Bożenę Machnikowską(89);

 

42. Franciszka, Stanisławę i Hieronima Wesołek, Józefa i Adasia Cherek, Mariannę Nowakowską, z rodzin: Cherków, Wesołków, Prymelskich i Pliszków(98);

 

43. Marię, Leokadię Zentalczyk, Marię, Teresę, Krystynę, Stanisława, Wiesława i Kazimierza Kurowskich, Agnieszkę, Franciszkę, Aleksandra, Helenę, Jana i Eugeniusza Nowaków, Annę, Bernarda i Tomasza Ponitków, Jana, Teresę i Leona Piosików, Jadwigę i Floriana, Franciszkę i Franciszka Kuczów, Teodora Kuberskiego oraz z rodzin Szutów, Płonków i Wiśniewskich(99);

 

44. Martę i Józefa Gajda, Zofię, Mariana i Krzysztofa Solarek, z rodzin: Gajda, Solarek, Ziółkowskich, Adrych, Cęcek, Pietrowskich, Kaczmarek, Majchrowicz, Błaszak, Kobyłka, Robakowskich, Broda, Żaba, Zając, Rulewskich, Wojciechowskich i Sierant(100);

 

45. Wandę, Henryka Stroińskich, Henrykę Sobierajską, Marcela Dorin, Czesławę, Waleriana i Marię Borowiak(104);

 

46. Z rodziny Biegałów i Brzoskowskich(107);

 

47. Martę, Stanisława, Annę i Michała Liberkowskich, Agnieszkę i Józefa Chęś, Barbarę, Andrzeja i Ewę Kietlińskich, Krystynę Kawecką i wszystkich zmarłych przodków(109);

 

48. Z rodzin: Antkowiaków, Margowskich, Jelów, Celińskich, Wiśniewskich, Skibińskich, Rogackich, Szymczaków, Antysiaków, Beatę, Krzysztofa, Władysława, Bożenę, Mariana, Władysława, Ryszarda, Janinę, Mariana, Bogdana, za dusze w czyśćcu cierpiące, dzieci nienarodzone, męczenników za ojczyznę i kapłanów(111);

 

49. Jana, Joannę, Teresę Madziarów, Seweryna, Józefę, Bronisława, Justyna Jacoszków, Jana, Kazimierę, Erwina Kukułów i Renatę Błyszcz(113);

 

50. Marię i Stefana Tarantów(114);

 

51. Witolda, Mieczysławę, Jacka, Wacława, Janinę Kokocińskich, Marię, Ludwika, Stanisława Wolko, Juliannę, Wacława, Irenę, Stanisławę, Józefa Tomalak, Marka, Krystynę, Mariana, Marię, Piotra Byzia, Walentynę, Bronisława, Henrykę Rauchut, Janinę, Alfonsa, Zbyszka Pawłak, Zofię, Heliodora Antczaków, Zofię Rybczyńską, Henrykę, Mikołaja Hałaj, Mieczysławę Ogrodowską, Rozalię Kaczmar, Marię Kisiel, Leszka Olejnik, Stanisława Reszuto, Marię Komendzińska i Sławomira Dudzińskiego(116);

 

52. Aleksandrę, Cyryla, Mariana Priebe, Krystynę Jacniacką, Leona Gołębiaka i Krystynę Zawilską(117);

 

 

WYPOMINKI ROCZNE

 

II i IV niedziela miesiąca – Tajemnica 1

 

53. Mirosława, Leona, Salomeę Grzywacz, Andrzeja, Józefa, Wandę, Juliannę, Czesława Turostowskich, Eugenię i Bohdana Gaj, Halinę Smolarz, Marię Dróbka, Marię Skrzypczak, Eleonorę Tomaszewską, Bronisławę Duczmal, Jana i Zofię Bohun, Bronisławę i Wacława Skołuda, Zofię Mądrą, Stefanię Król, ks. Ireneusza Hanzewniaka i za dusze w czyśćcu cierpiące(128);

 

54. Jolantę, Władysławę i Czesława Nowickich, Bernarda, Leokadię i Walentego Kaniewskich, Leokadię i Antoniego Magdziarz(131);

 

55. Stanisławę i Zbigniewa Kijak, Zbigniewa, Stanisławę, Jana, Mariannę, Ludwika i Krystynę Wróbel, Mariannę i Mikołaja Kos, Zofię i Stanisława Herman oraz Aldonę Polak(132);

 

56. Bolesławę i Jana Michor(134);

 

57. Tadeusza Przybeckiego, Aleksandrę, Wodzisława, Jarosława, Kazimierę, Romana, Danielę i Teofila Piotrowskich, Wandę i Franciszka Przybeckich, Kazimierę i Kazimierza, Marię i Pawła Trawińskich, Janinę Zakrzewską, Andrzeja Pstągowskiego, Antoniego Milińskiego i Adama Handke i Zbigniewa Tempicha(135);

 

58. Jolantę i Romana, Zofię i Kazimierza Sobkowiak, Wojciecha Matuszewskiego, Wiktorię, Aleksandra, Krystynę Ludwika Wolskich, Janinę, Władysława, Barbarę, Macieja i Gerarda Lipińskich, Janionę, Stanisława i Jacka Domańskich, Józefę, Michała, Salomeę i Mariana Nowak, Barbarę i Romana, Władysławę i Stanisława Rybackich, Zofię, Franciszka i Edwarda Piotrowskich, Agnieszkę, Józefa, Bolesława i Wojciecha Sobkowiak(136);

 

59. Teresę, Kazimierza Kozak oraz z rodzin: Kozak, Gorynia, Andrzejczak, Krajna, Ciesielskich, Jóźwiak i Wawrzyniak(137);

 

60. Mariannę, Mariana Wilk, Agatę, Władysława Tomiak, z rodzin: Tomiaków i Grześk, za poległych za ojczyznę, zmarłych kapłanów Zmartwychwstańców, szczególnie tych, którzy odeszli do Pana w tym roku oraz za dusze w czyśćcu cierpiące(138);

 

61. Małgorzatę, Mieczysława, Lucjana, Piotra, Jakuba Korbal i zmarłych z rodziny, Eleonorę i Józefa Kostrzewa i z rodziny, Sabinę i Wacława Zyk oraz zmarłych z rodziny, zmarłych z rodzin: Królaków i Borowskich oraz wszystkich zmarłych potrzebujących modlitewnego wsparcia(139);

 

62. Zofię, Aleksandra, Wiktorię i Jana Mizerów, Józefę, Teodozję i Antoniego Łukowiaków, Czesławę i Władysława Izydorczyk, Helenę, Ignacego Keglów, Mieczysława i Magdalenę Dolnych, Jadwigę, Juliana, Włodzimierza, Barbarę, Karola i Irenę Ratyńskich, Władysławę, Franciszka Roszkiewicz, Reginę, Konrada i Piotra Kaźmierskich, Wandę, Zdzisława i Wiesława Drozdowskich, Sabinę Zapłacką oraz jej rodziców i rodzeństwo, Eugenię i Konstantego Musidłowskich, Irenę Bińkowską, Jerzego Stachowiaka, Jadwigę Frankowską, S. Józefę, Marię, Teresę, Krystynę, Helenę, Wiesława i Barbarę Tomaszewskich, sąsiadów, znajomych, księży Zmartwychwstańców proboszczów, którzy posługiwali w naszej parafii i za dusze w czyśćcu cierpiące(140);

 

Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 

63. Henryka, Andrzeja, Władysława, Stanisławę Drętkiewicz, Jana, Annę i Mariana Orchowskich, Barbarę i Andrzeja Graczyk oraz Jerzego Waleriańczyk(143);

 

64. Marię i Justyna Sławicz, Tomasza, Łucję i Reginę Smul, Marię Masłowską(144);

 

65. Henryka, Bolesława i Józefę Książkiewicz, Józefa, Salomeę, Alojzego, Alfonsa Lisiak, Franciszka, Piotra i Martę Orpel, Michalinę i Antoniego Bakselerowicz, Marię Spychaj, Władysława, Juliusza i Piotra Zywert, zmarłych z rodziny Woźniczków i Szymkowiaków oraz wszyscy zmarli potrzebujący modlitewnej pomocy(148);

 

66. Włodzimierza Jagodzińskiego i z rodziny Jagodzińskich, Wandę, Józefa Krzyżanek i z rodziny Krzyżanek, Marię, Ignacego Strzelewicz i z rodziny Strzelewicz, Jadwigę, Karola, Jana, Olgę, Karola, Mariana, Jadwigę, Czesława, Zofię, Stefana, Stanisławę, Stefanię, Tadeusza, Zenona, sąsiadów, przyjaciół, księży i braci ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego(149);

 

67. Stanisława, Mariannę, Czesława, Mariannę i Pawła z rodziny Powałów, Annę, Józefa, Eugeniusza i Stanisława Piórkowskich oraz z rodziny Piórkowskich, Stanisławę Banul, Władysława i Władysławę Zapert, Danutę Plucińską, Bogusława, Anielę, Czesława, Teresę, Marka i Romana Nemec, Annę i Piotra Lange, Halinę Dolata, Brunona, Pelagię, Floriana i Kazimierę Tietz(151);

 

68. Janinę i Zygmunta Nowakowskich, Krzysztofa i Stefana Siemińskich, Krystynę i Zbigniewa Nowickich, Wandę Mizgalską, Marię Unierzyską, Krystynę i Stanisława Ziętak, Mirona Maciejewskiego, Agnieszkę i Stanisława Rączkowskich, Irenę i Arnolda Lewandowskich, Ryszarda Merek, Julię Noskal i Stefana Włoch(154);

 

69. Cecylię, Stefana, Henryka i pozostałych z rodziny Borowiaków, Szczepana, Zenona i z rodziny Nowickich, Helenę, Józefa Tarczewskich, Pelagię i Michała Niemczyków, Reginę i Zygmunta Nowaków, Czesława i Marię Gorzanów, Józefę i Jana Bernatów, Jana Berezowskiego i z rodziny Berezowskich, znajomych i sąsiadów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące(156);

 

70. Z rodziny Kostyków, Pawliczaków, Kmiecików, Krupków, Lemańskich, Flaków, Kleiberów, Kuleczków, Ciszyków, Cecylię Kuster, Janinę Jóźwiak, Bena Borskiego, Stefana, Ignacego, Katarzynę,mWandę, Jerzego Kaczmarków, Gertrudę, Wacława, Eugeniusza, Marcina Adamczaków, Leona, Martę, Jerzego Sobkowiaków(157A);

 

Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego

 

71. Weronikę, Jana, Stanisławę, Stanisława, Wiktorię, Irenę, Antoniego, Edmunda, Pelagię, Kazimierę, Józefa, Wiktorię, Józefa, Stefana, Wandę, Marię, Waśku, Czesława, Franciszka, Mariannę, Ryszarda, Zofię, Mateusza, Ryszarda, Grzegorza, Gabrielę, Kazimierza, Konrada, Józefę, Wojciecha, Waldemara, Mariana, Waldy, Marcina, Joannę, Praksedę, Stanisława, Dariusza, Irenę, Jana i Radosława(159);

 

72. Weronikę, Józefa, Franciszkę, Andrzeja, Ksawerę, Ksawerego, Leona, Krystynę, Brunona, Mirosława, Eugeniusza, Łucję, Zenona, Stanisława, Andrzeja, Jadwigę, Edmunda, Celinę, Stanisława, Ludwika, Alis, Stefanię, Mirosława, Leona, Andzię, Mieczysława, Pawła, Klarę, Piotra, Janinę, Antoninę, Jana, Zbigniewa, Aleksandra, Helenę, Ewę, Pelagię, Janinę, Tadeusza i Floriana(160);

 

73. Józefa Świrskiego i zmarłych z rodziny, Anastazję Mijczak i zmarłych z rodziny, Andrzeja Hertz i zmarłych z rodziny, Apolonię, Ryszarda, Edwarda Kaczmarek, Iwonę Bydołek i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące(161);

 

74. Krystynę, Ryszarda, Edwarda i Krzysztofa Wysockich oraz za rodzinę Tyszków, Urszulę, Wojciecha, Wandę i Maksymiliana Wypychów oraz za rodzinę Nowickich(165);

 

75. Mariana i Zbigniewa Ignasiaków;

 

76. Wandę Rechnio, Mariannę Grzechowiak, Zbigniewa Kałek, Leokadię Wysocką-Eckert, Antoniego Szymkowiak, Władysława Krzysztoń, Sławomira Tomaszyk, Maksymiliana Łazarskiego, Reginę i Stefana Psuty, Marię i Bolesława Nowakowskich, Anetkę, Henryka Szymkowiak, Teofila Grzechowiak(168);

 

77. Ryszarda, Jana, Mieczysława, Józefa, Albinę Szafran, Mikołaja, Waldemara, Pelagię Lamęckich, Artura Szklarz, Sylwestra Piątka(173);

 

78. Pelagię, Stanisława i Grzegorza Stróżyk, Annę i Walentego Piela oraz Piotra Gościńskiego(182);

 

79. Janinę, Zbigniewa, Martę i Stanisława Nowaczyk, Irenę Szczechowiak, Rozalię, Władysława, Ryszarda Jabłońskich, Katarzynę Michniak, Halinę, Mariana, Elżbietę Flieger, Marię Świerkiel, Bogumiłę Poplaczyk i Jerzego Popenda(183);

 

80. Zygmunta, Monikę, Zofię, Bronisławę, Anastazję i Ludwika z rodziny Amanowicz, Franciszka, Martę, Ludwika, Bolesława, Władysławę, Stanisława i Jadwigę z rodziny Szymańskich, Jerzego Beyera, Teresę Piprek, Henryka i Barbarę Natzel, Stefanię Szymaniak, Zdzisława i Łucję  Śmiejczak;

 

81. Stefanię i Włodzimierza Małaniuk, Irenę, Henryka i Leokadię Wojtyniak oraz ks. Stanisława Lesiaka CR;

 

Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Matki Bożej

 

82. Henryka, Pawła, Stanisławę i Alfreda Lewek, Łucję, Władysława, Mariana i Adolfa Sroczyńskich, Zdzisława Stachowicz, Konstancję Rojna, Anielę i Władysława Piechota;

 

83. Jana Golik, Henryka i Antoninę Kluck;

 

84. Reginę i Stanisława Skowronek, z rodziny Kalotów, ks. Jana Skowronka, SS. Krystynę i Katarzynę, Wojciechę Skowronek, z rodziny Skowronków oraz Ignacego Sinieckiego;

 

85. Zofię i Józefa, Stanisławę, Wojciecha i Mariannę Dojcz oraz z rodziny Dojcz, Katarzynę, Stanisława i Józefę Paul oraz z rodziny Paul, Marię i Rajmunda Gulińskich, Klarencję i Marię Szajdak oraz ich zmarłych rodziców, Pelagię Zielińską, Marię Mońko, Bernarda i Danutę Kusz;

 

86. Irenę i Kazimierza Talarowskich, Franciszkę i Andrzeja Ginter;

 

87. Janinę, Władysława, Kazimierza, Stanisława i Wojciecha Król, Sewerynę, Bronisławę i Józefa Szych;

 

88. Józefę i Ignacego Narzekalskich, Franciszkę i Edmunda Wojteckich, Anielę i Władysława Rybackich, Bożenę i Zenona Klimas, Praksedę i Leona Łosińskich, Gizelę Snuszka, Janinę Kulka, Radzisława Stanisławskiego, Marię i Stefana Weiss, z rodziny Rybackich, Biniszkiewiczów, Miarka, Katarzynę i Antoniego, Marię i Andrzeja Majewskich, Reginę Markowiak, Marię i Mariana oraz Pawła Pikoszów, Irenę i Władysława Niewiadomskich, Leokadię i Feliksa Marciniaków, Halinę Wągrowską, Gertrudę i Franciszka Nawrockich, Andrzeja Kijowskiego, Kazimierę, Krystynę, Stanisława, Jerzego Markowiaków;

 

89. Barbarę, Leona, Joannę, Pawła, Antoninę i Franciszka Poraszka, Stefana i Kazimierę Jurek, Ludwika Sroka, Józefa Poraszka i Jana Jurek;

 

90. Jerzego i Krystynę Zawilskich, Janinę Wieczorkowską, Marię Laukomer, Alicję Wiszniewską, Marię i Hannę Bronikowskie oraz Arkadiusza Banaś;

 

91. Mariana, Marię i Stanisława, Ewę i Jerzego Marciniak, Rozalię i Stefana Wawrzyniak, Joannę i Jana Pawlak, Ewę i Romana Grześkowiak, Ewę Kietlińską i Dorotę Zawadzką;

 

92. Witolda i Helenę, Piotra i Michalinę Ładoń, Jana i Bronisławę Pawelec;

 

93. Teodorę, Ignacego, Eugeniusza, Mariannę, Janusza i Dariusza Marcinkowskich, Jadwigę, Jana, Włodzimierza i Henryka Ratajczak, Anetę Prot, Marię i Henryka Wieczorek, Kazimierę i Jana Gabryelczyk, Czesławę i Józefa Szymczak, Krystynę Chudzińską, ks. Bernarda Czajkę, Krystynę Zawilską, Annę, Mariana i Mariana Gominiak;

 

94. Reginę, Leona, Kazimierza, Jana, Mariana, Aleksandrę, Stanisława, Andrzeja i Leokadię Szeląg, Ignacego, Barbarę, Elżbietę Budną, Cecylię, Stanisława, Franciszka, Stanisławę, Mariana, Władysława, Leonardę, Krystynę i Tadeusza Kujawa, Zofię Brychcy, Zofię, Stanisława, Annę Mańczak, Marię, Jana, Joannę, Kazimierę Kaczmarek, Zofię, Leonarda Szynklewskich, Kazimierę, Jana Gabryelczyk, Antoninę i Macieja Andrzejewskich, Mieczysławę, Henryka i Jacka Kierończyk;

 

Tajemnica 5 – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi

 

95. Zofię i Mirosława Tarka;

 

96. Helenę, Antoniego, Małgorzatę i Jana Michalskich, Mariana, Władysławę, Piotra, Franciszkę, Bronisławę, Józefa i Mieczysława Bręk, Katarzynę i Krystynę Filipiak, Franciszkę, Walentego, Wojciecha, Agnieszkę, Władysławę i Mariannę Tomczak, Irenę, Marcina, Hieronima i Tadeusza Blachnierek, Martynę, Czesława i Kazimierza Kaczmarek, Helenę i Władysława Wierzejewskich, Teresę i Ignacego Katolik oraz przodków nieznanych z imienia;

 

97. Gabrielę, Władysława i Tadeusza Nowak, Genowefę, Józefa i Kazimierza Michalak oraz Krystynę Połczyńską;

 

98. Bogusławę, Czesława Pikosz, Leokadię Kaczmarek, Zofię i Czesława Miara, Pelagię, Leona, Józefa, Mirosława, Wacława Trafas, Wandę i Edwarda Nawrockich, Elżbietę i Zdzisława Owedyk, Elżbietę Solarek, Urszulę Biegańską, Danutę Ratajską, Teresę Siemieniuk, Izabelę Wojtys, Barbarę Schultz, Sebastian Drożdżyńskiego, Celinę Marchlewską oraz z rodzin: Plota, Miara, Pikosz, Kaczmarek, Wichniarek, Trafas i Nawrockich;

 

99. Olgę i Mariana Ratajczak, Czesławę, Czesława i Janusza Potockich, Gertrudę, Martę i Maksymiliana Müller, Anielę Szulc, Wandę Popiołek, Bolesława i Tadeusza Prendkich;

 

100.     Z rodzin: Jędrzejczaków, Mroczkowskich, Karmelitów i Kamińskich;

 

101.     Wandę Rechnio, Mariannę, Teofila Grzechowiak, Zbigniewa Kałek, Leokadię Eckert-Wysocką, Antoniego i Henrykę Szymkowiak, Władysława Krzysztoń, Krzysztofa Buczkowskiego, Sławomira Tomaszyk, Reginę i Stefana Psuty, Anetkę, Maksymiliana Łazarskiego oraz za dzieci nienarodzone;

 

102.     Ryszarda, Irenę, Jadwigę i Stanisława, Barbarę i Andrzeja Zboroń, Wacławę i Eugeniusza Gajewskich, Barbarę, Jadwigę i Tadeusza Drobińskich i Stefana Chojnackiego;

 

103.     Kazimierę i Feliksa Pawlaków, Wojciecha Kujawskiego, Janusza Pawlak, Joannę Horla, Zdzisława Kozłowskiego, Walerię Szczepaniak, Bolesławę i Adama Krześlaków oraz ks. Jana Krześlak;

 

104.     Marię i Stefana Filipiaków, Wojciecha Filipiak, Krystynę, Zofię, Walerię i wszystkich z rodziny Filipiaków oraz Batkowskich, Ryszarda Laugsch (czytaj: Laugsz), Hanię Kłosowską, księży: Bernarda Czajkę i Alfreda Szylfa;

 

105.     Gabrielę i Wincentego Przybylskich, wujka Romana i Mariana Majchrzaka;

 

106.     Janinę, Bronisława i Andrzeja Dratwa, Eugeniusza, Zofię i Ignacego Kistowskich, Mariana Majchrzaka i Mariana Saturniewicza;


107. Józefa, Helenę, Mariana, Józefa, Praksedę, Jana, Stanisława, Stefana, Babryela, Stanisławę Siekierskich, Jadwigę i Władysława Stefaniak, Stanisława, Helenę i Władysława Ciechowiak, Antoniego, Eleonorę, Zbigniewa, Zdzisława, Walentego, Rozalię Leśniewicz, Alinę, Bolesława, Pawła Buraczewskich, Stanisława, Marię i Jerzego Lewandowskich, Pelagię, Stanisława, Zygmunta i Andrzeja Woźniak oraz Mariana Siekierskiego;