Wypominki listopadowe 2019


Bożemu miłosierdziu polecajmy dusze zmarłych:


1.    Biskupów, kapłanów, diakonów, braci, kleryków, juniorystów, nowicjuszy i postulantów Zgromadzenia Zmartwychwstańców; zmarłych Braci Zewnętrznych Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego; zmarłe siostry zmartwychwstanki;
2.    Budowniczych, dobroczyńców i ofiarodawców naszego kościoła;
3.    Zmarłych spoczywających w opuszczonych i zapomnianych mogiłach;
4.    Zmarłych przodków, krewnych i znajomych z rodzin: Pankiewicz, Bazylak, Krzekotowski, Strzyżyński, Krawiec i Koperek ;
5.    Zmarłych, którym służyliśmy posługą sakramentalną, i których odprowadzaliśmy na miejsce wiecznego spoczynku;
6.    Zmarłych, którzy w przeciągu historii naszej ojczyzny, oddali życie w jej obronie;
7.    Władysława, Jadwigę, Stanisława, Kazimierza, Józefa, Jerzego, Zofię, Daniela Woźniak, Stanisława, Joannę, Franciszkę, Marię, Joannę, Tadeusza, Michała, Czesława i Walentego Szablewskich, sąsiadów: Halinę Stachowiak, Seweryna, Ewę, Zenona i Antoninę Michalskich, Florentynę i Bogumiła Wachowiak, Annę i Bronisława Królik;
8.    Blandynę Żelazek, Czesława, Czesławę, Mariana, Jadwigę, Ignacego, Marię, Stanisława, Marię, Stefana, Ludwika, Mariana, Urszulę, Wiktora, Adama, Henryka, Janinę, Eleonorę, Antoninę, Joannę, Janinę, Jana, Małgorzatę, Teresę, Jana, O. Mariana Żelazek;
9.    Józefę, Wincentego Wojtyniak, Marię i Franciszka Walczak i Grażynę Małaniuk;
10.    Zofię, Stanisława, Czesławę, Józefa, Irenę, Mirosławę, Kazimierza, Irenę, Jana, Jerzego, Michała, Marka, Zbigniewa, Jerzego, Michała, Bernadetę, Józefa, Józefę, Zygmunta, Jadwigę, Mieczysława, Irenę, księży Zmartwychwstańców, Mieczysława, Franciszka, Władysława i Stefana oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;
11.    Mieczysławę Kaszkarot, Jacka Borskiego i z rodziny Borskich, Janinę i Mariana Kulińskich oraz z rodziny Kaszkarot;
12.    Waldemara, Teresę, Macieja, Bernarda Zgóreckich, Teresę Kobaszyńską, Annę, Franciszka, Jana, Michalinę, Mariana, Wiesława, Krzysztofa Nowickich, Helenę, Edmunda, Henryka Lipińskich, Krystynę Kozłowską, Helenę, Szczepana, Andrzeja, Grażynę Kobaszyńskich, Artura Urbaniak, Janinę, Janusza Daszewskich, Patrycję Zwierzchlewską, Marka Skibiak, Ewę, Wiesława Ślęzak, Jana Kaczmarka, Violettę Kupś, Jagodę i Zbigniewa Matysiak, Kamila Jasińskiego, Małgorzatę Andrzejak, Marzenę Krawczyk, Sabinę Bosiacką, Roberta Ściera i Adasia Ignasiaka;
13.    Gabrielę, Marcina, Floriana, Henryka, Pawła, Karolinę, Antoninę z rodziny Wąsewiczów, Mariannę, Józefa, Franciszkę, Joannę, Izydora, Grzegorza z rodziny Miszkielów, za ofiary katastrofy Smoleńskiej, księży: Kotlarza, Zycha, Niedzielaka, Suchowolca i innych kapłanów pomordowanych za Ojczyznę;
14.    Annę i Stanisława Wojcińskich, Antoninę Czoszyk, Benedykta Dasewicza, Helenę Rok, Floriana, Czesławę i Sabinę Gularek, Władysławę Filipowską, Jerzego Krawczyka, Irenę Żylińską, Irenę Kociszewską, Halinę Szymowołos, Irenę Sieńko, Karola Graczyka, Marię, Józefa, Helenę, Władysława i Antoniego Siemieniak, Kazimierza Filipowskiego, Lucynę i Jerzego Wociassek;
15.    Helenę, Czesława, Helenę i Józefa Jankowskich, Marię i Marcina oraz Eleonorę Przybylskich, Aleksandrę Tarczyńską, Różę Rutkowską, Bronisławę i Telesfora Mytko, Zygmunta Powałowskiego;
16.    Ewę Brencz-Gańską, Werę i Józefa Brenczów, Otylię i Władysława Gańskich oraz Irenę Gańską;
17.    Aleksandrę i Mariana Buszewicz, z rodziny Buszewicz, Annę, Bronisława Osieckich i z rodziny Osieckich, Bronisławę i Maksymiliana Luckna oraz zm. z rodziny Orwat, ks. Simińskiego oraz zmarłych sąsiadów z ul. Dąbrówki 3;
18.    Antoniego, Stanisławę, Rozalię, Jana, Tomasza, Jerzego i Janinę Braszak, Rozalię, Tadeusza, Kazimierza, Grzegorza i Jana Nowackich, Anielę Senoracką, Mariana Grobelnego, Mariana Smura, Wojciecha Kuźmiak, Leszka Baranowskiego, Romana Haremza, Helenę i Leszka Sromała, Kazimierza Nowak, Sławomira Skórnickiego, Teresę, Jana Kozielskich, Mariannę i Czesława Mikoś, Henryka i Sławomira Senorackich, Krzysztofa Mikołajczak, Wojciecha Świątek, Macieja Szymkowiak i Piotra Chraplewskiego;
19.    Mariannę i Michała Król, Marię i Józefa Pietruszka, Franciszkę i Stanisława Szych, Józefę i Stanisława Pilarskich;
20.    Stefanię Skoczylas i Henryka Skoczylas;
21.    Mariannę, Jana, Stanisława, Kazimierza, Mariana, Marka, Jarosława, Bożenę Kortusów, Zofię, Stanisława, Jana, Annę Pluta, Zofię, Katarzynę Kostrzyńskich, Kazimierę, Zenona, Nikodema, Dorotę Szczęsnych, Helenę, Johana Kahl, Michalinę, Piotra i Jana Jędrych, Przemysława Marszałka, Edwarda Gryska, Mariana Pińskiego, Kazimierza Rakockiego, Aleksandra Filipowicza, Józefa Linke, Karola Kaczmarka, Bronisława Brzezińskiego, Stanisława Piwowarczyka, Teresę Majewską, Czesławę Głowacka, Franciszka Kubicę, zmarłych kapłanów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;
22.    Janinę, Antoniego Hofman, Katarzynę, Stefana Niedroszlańskich oraz Leszka Niedroszlańskiego;
23.    Jana, Helenę, Lechosława, Janinę i Elżbietę Siejaków, Franciszka Widelskiego, z rodziny Widelskich, Jolantę Buryau i Krystynę Dembecką;
24.    Agnieszkę i Franciszka Krauze, Irenę i Franciszka Mączyńskich, Jadwigę i Jana Szała, Jadwigę Woźniak, Felicję i Adama Koszewskich, Mariana Golaka, Mirosława Jacuńskiego, Stanisława Baczyńskiego, Krzysztofa Nowakowskiego, Elżbietę Musielak, Lidię Rogowicz i Józefa Mleczaka;
25.    Cecylię i Stefana Łukarskich, Anielę i Olafa Luckner, Henryka Bielica i z rodziny Bieliców, Antoninę i Władysława Antkowiaków, Annę i Stanisława Mikołajczaków, Rafała Adamczak, Mario Deutschmann, Walerię i Willego Block;
26.    Włodzimierza, Leona, Zenona, Wandę, Mariannę, Janinę Brauze, Helenę, Antoniego Bartkowiaków, Zofię, Leona Ratajczaków, Martę Olewską, Weronikę Pioch i Zygfryda Wilczyńskiego;
27.    Franciszka, Joannę i Zbigniewa Kauch, Franciszka i Martę Piotrowicz, Michała, Marię i Janusza Frysiak, Stefana Jakubowskiego, Antoniego, Stanisławę, Agnieszkę, Józefa, Stanisława, Aleksego, Wandę, Władysławę, Zygmunta, Józefę, Henryka, Pawła, Stanisławę, Mariannę, Stanisławę, Stanisława, Marię, Bronisława, Marzenę i Edwarda, Bronisławę, Urszulę, Teodora, Franciszkę i Ignacego Kasprzak, Mariannę, Józefa, Pelagię, Marię, Franciszka Michalak, Bożenę Kubczak i Benignę Nowak;
28.    Stanisława, Cecylię, Genowefę i Mieczysława Lewandowskich, Kazimierza Cieślak, Tadeusza, Genowefę i Andrzeja Maćkowskich, Janinę Floriana Gorońskich, Edmunda i Marię Skopińskich, Antoninę, Stanisława, Czesławę, Józefa, Stanisława, Serwacego, Genowefę, Tadeusza i Jana Nadstogów, Danutę Bugzel, Czesławę Ostolską, Stefanię Nitkowską, Jana Karabin i Danutę Kanduła;
29.    Katarzynę, Bernarda i Stefana Bukowskich, Henryka, Wiktorię, Walentego, Zofię i Zenona Czosnowskich, Salomeę i Jerzego Kozak, Konstancję Brenk, Teresę, Kazimierza i Zbigniewa Kasprzak, Czesławę i Józefa Ornaf, Zofię, Franciszka i Michała Grześkowiaków;
30.    Michała, Anastazję, Józefa i Andrzeja Łopatków, Stanisławę i Jana Popławskich, Władysławę i Narcyza Kubiaków, Marię i Stanisława Hofman, Marię i Mariana Banaszaków oraz Stanisława Wójtowicza;
31.    Mariana, Stanisławę, Stanisława i Ewę Kubiak, Jadwigę, Walentego, Stanisława i Benignę Dardas, Antoninę, Kazimierza i Jana Hain, Joannę i Sylwestra Dymek, Helenę, Jerzego i Zbigniewa Kobyłka, księży: Jacka Schwanzera, Mieczysława Sarneckiego oraz wszystkich księży, którzy posługiwali w naszej parafii;
32.    Ludomirę, Edmunda, Benedykta, Alfreda, Albinę, Bernadetę Balcerowicz, Leokadię, Floriana, Feliksa, Martę, Irenę Balcerowicz, Andrzeja, Witolda, Edwarda, Joannę, Stanisławę, Kazimierę Woźniak, Cecylię, Leona Knopek, Henrykę Jarczak, Czesławę Gajewską, Henrykę Usarek, Helenę Mendel, Marię i Andrzeja Dalke oraz zmarłych księży z naszej parafii;
33.    Andrzeja Pawlickiego, Mariannę, Józefa, Mariannę, Leona Zięba, Bronisławę, Antoniego Klais, Teresę Gorczyca i Alfreda Pawlickiego;
34.    Józefę Woszczek, Piotra, Pawła, Salomeę i Pawła Woszczek, Julię Pacel, Julię, Stanisława i Franciszka Pacel, Annę i VasilegoLefter;
35.    Irenę, Mirosława Przybył, ks. Mariana Wołej TCHR, Janusza Woźniak, Władysława, Mariannę, Elżbietę i Mieczysława Borowczyk, Władysławę Kruk, Władysławę Golimowską, Mariannę Nowak, z rodzin: Luch, Flak, Chwaszcz, Lidię Gołaś, Waldemara Puk, Aleksandrę Zaremba, Panią Zofię, zmarłych księży i Siostry Zmartwychwstanki oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;
36.    Mariannę, Marzenę, Ludwika, Józefa, Zenona i Wacława Jasiaków oraz Irenę Napiecek;
37.    Jana, Stefanię, Marcina, Monikę, Izabelę, Antoniego, Teofilę Pogorzelczyk, Leonardę, Franciszka Piksa, Stanisławę, Michała Przybysz, Oliwię Januszczyk, Genowefę Leszko, Stefana, Zofię Zamysłowskich, Stefana i Zofię Góreckich oraz zmarłych z rodziny Gorajskich, Świtałów i Adamskich;
38.    Katarzynę Przymuszała, Mariannę, Bronisława Barczewskich, Marię, Stefanię, Wacława Michałowskich, Barbarę i Ludwika Lejman, Antoniego Krajewskiego, Genowefę i Zdzisława Biernat;
39.    Helenę, Mariana, Henryka Kaźmierczak, Pelagię, Michała, Adama Łuczak, Danutę i Jana Wilak;
40.    Teresę Kobaszyńską, Edmunda, Helenę, Henryka Lipińskich, Helenę, Szczepana, Andrzeja, Bogdana, Grażynę Kobaszyńskich, Krystynę Kozłowską, Jana Linstaedt, Alinę, Antoniego Kurdyków, Andrzeja Pilarczyka, Stanisława Karwackiego;
41.    Z rodzin: Kobaszyńskich, Lipińskich, Nowowiejskich, Zielińskich, Wieczorków, Kludzikowskich, Sobczaków, Kobusińskich, Izydorków, Piłatów, Kwietniów, Nowaków, Dardasów, Kurdyków, Kozłowskich i Linsztetów;
42.    Tadeusza, Agnieszkę, Jana, Anielę, Wacława, Mariana, Jana i Józefę Kotowskich, Jana, Marię, Alfonsa, Władysława, Elżbietę, Stanisława, Antoniego, Aldonę, Jana, Margot Bannach, Stanisława Pacygę, Wojciecha, Józefę, Edwarda Szulgit, Ludwika, Stefanię, Mieczysława, Jadwigę Wielebińskich, Eugeniusza, Janinę Krygier, Dorotę Grudzińską, Jana, Helenę, Zygmunta i Karola Kowalskich, Stanisława i Teodorę Staszewskich, z rodziny Zawal, Kazimierza i Sabinę Bierło, Ewę Dec i z rodziny, Reginę Maciejewską i z rodziny, Czesława i Teresę Kubackich, Franciszka Mruk, Melanię Wiese, Arletę Strzaśko i Tomasza Kopeć;
43.    Pelagię, Marię, Jana, Stanisława, Pelagię, Marię i Józefa Peda, Józefę, Edmunda, Kazimierza, Andrzeja, Elżbietę Napieralskich, Joannę i Mieczysława Godzich, Mariannę i Stefana Kazubek, Marię i Józefa Jeżyk, Sławomira Baranowskiego, Zofię i Józefa Tomaszewskich oraz krewnych i znajomych;
44.    Zofię Jelińską-Pinczyńską, Henryka i Violettę Jelińskich, Czesława Piechockiego i Barbarę Sarnecką;
45.    Henrykę i Hipolita Buszka oraz Małgorzatę Masłowską;
46.    Józefa, Helenę, Mariana, Józefa, Praksedę, Jana, Stanisława, Stefana, Babryela, Stanisławę Siekierskich, Jadwigę i Władysława Stefaniak, Stanisława, Helenę i Władysława Ciechowiak, Antoniego, Eleonorę, Zbigniewa, Zdzisława, Walentego, Rozalię Leśniewicz, Alinę, Bolesława, Pawła Buraczewskich, Stanisława, Marię i Jerzego Lewandowskich, Pelagię, Stanisława, Zygmunta i Andrzeja Woźniak;
47.    Zdzisławę, Mariana Spalonych, Barbarę Szrodke, Juliannę, Antoniego Stam, Zofię, Franciszka, Sebastiana, Mariana Andrzejak,  Helenę Zaprawa, Helenę Jurczak, Henrykę, Franciszka, Leszka Kucharzaków, Mariannę, Jana Gremplewskich, Mariannę, Jana Kołodziejczaków, Stanisławę, Edwarda, Kazimierza, Eugeniusza, Mencel, Józefa Kłosińskiego, z rodzin: Andrzejaków, Spalonych, Kucharzaków, Zająców, Banaszaków, Szymanuszków, Florczyków, Przysieckich i Nowakowskich;
48.    Helenę, Wincentego, Jolantę, Józefa Maciejewskich, Marię, Stefana Hedrychów, Jadwigę i Stanisława Czyż, Annę i Ludwika Tomaszewskich, Barbarę i Jana Paterskich, Zofię i Stefana Szajdaków, Marię i Ryszarda Klewin, Władysława Leszczyńskiego, Janinę Batura, Leokadię Buczkowską, Macieja Łakomego, Janusza Noskowicza, Łucję i Jerzego Serdeckich, Bronisława Kolendowicza, Katarzynę Szymkowiak, Irenę Litwińską, Zdzisława Strybę, Ferdynanda i Longinę Woźniak, Barbarę Mińską;
49.    Edmunda, Bronisławę, Irenę, Kazimierza, Stanisławę Lewandowiczów, z rodziny Jeleń, ks. Ireneusza Hanzewniaka, Marię i Kazimierza Markiewicz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;
50.    Z rodziny Dolatów i Piechockich;
51.    Stanisławę, Ludwika, Edwina Taciak, Helenę, Henryka, Helenę Kujawa, z rodziny Pawlaków, Antoninę i Władysława Krychowskich, Władysławę Krajewską, Kazimierę Tórz, Teresę Nowakowską, Stanisławę Roszyk i za dusze w czyśćcu cierpiące;
52.    Z rodzin: Kaczmarków, Kulińskich, Stachowiaków, Nowaków, Dopierałów, Kalembów, Blumreder, Krzywdów, Andrzejewskich, Nowickich, Antczaków, Ślazewiczów;
53.    Z rodzin: Raczyńskich, Gostyńskich, Puczyńskich, Podolskich, Kalineckich, Kacprzaków, Czajkowskich, Korzeniowskich i Śmiesznych;
54.    Z rodzin: Kacprzaków, Rogowskich, Klarskich, Jankowiaków, Gawryszaków, Jabłońskich, Lutkowskich, Duszyńskich, zmarłe Siostry: Józefa i Gerarda;
55.    Jana i Michalinę Grzywaczyk, Halinę i Jerzego Wich oraz Emilię Szymańską;
56.    Leona, Jana, Franciszkę, Jana, Anielę, Aleksandra, Zofię, Nikodema, Czesława, Grzegorza, Józefa, Marię, Henryka, Irenę z rodziny Grzeszkowiak, Jana, Michalinę, Marię, Władysława, Stanisława, Michała, Walentynę, Wandę, Mariana, Stefana, Henryka z rodziny Michalak, Tadeusza Ciesielczyka, Czesława, Aleksandrę Grundkiewicz, Jerzego, Helenę Stefan, Franciszka, Marię Til, Stanisława Garczarka, Józefę, Mariusza Resler, Andrzeja Jakubowskiego, Bernarda Cieślika, Szczepana, Edmunda, Aleksandra, Rafała Bialik oraz z rodzin: Grzeszkowiaków, Szudarskich, Michalaków, Łuczaków i Krygrów;
57.    Agnieszkę, Jana, Józefa Haładuda, Reginę, Waldemara i Mariana Roszczyńskich, Jadwigę, Bronisława, Wiktora, Pelagię, Józefa i Leona Szeląg, Zygmunta, Gabryela i Jana Grześkowiak i za nienarodzone dzieci;
58.    Bronisława, Władysławę i Urszulę Sobalak, Józefa, Marię, Bogdana Sobalak, Leona, Mariannę, Leokadię Nowak, Franciszkę i Stanisława Jaśkiewicz, Romana, Irenę i Jacka Mieloch, Marię i Janinę Wawrzyniak, Ryszarda i Janinę Nowackich;
59.    Tadeusza, Franciszka, Mariannę, Stanisławę, Marię Frąckowiak, Romana Mikołajczaka, Halinę Mosur, Kazimierza Świt, Józefa Leśniczak, Annę Grześkowiak, Ryszarda Świątkowskiego, Lidię Rogowicz, Zenona, Wacława, Henryka, Waldemara, Marię Powickich;
60.    Antoniego, Antoninę, Ignacego, Marię, Stanisława, Kazimierza, Wandę, Kazimierę, Sabinę Strzelewicz, Marię, Magdalenę, Wacława, Kazimierza, Zenona, Henryka, Marię, Łucję Powickich, Józefa, Magdalenę, Edwarda, Małgorzatę, Włodzimierza, Stanisława, Marię, Antoniego Grzegorzewicz, Jadwigę, Karola, Jana, Karola Turdik, Romana, Jadwigę, Stanisławę, Kazimierza, Irenę Dyderskich, Adelę Malanowską, z rodzin Woźniak i Sołtysiak;
61.    Kazimierza i Katarzynę Kurasz, Małgorzatę Ulatowską oraz z rodzin: Michalskich, Kuraszów i Kieliszewskich;
62.    Zofię, Alojzego, Jana, Konrada, Bernarda, Cecylię, Martę, Annę, Janinę Kokott, Irenę, Stanisławę, Stanisława, Edwarda Otto, Genowefę Wróblewską, Stanisława Grodzkiego, Helenę, Fryderyka Lorenc, Basię Śliwińską, Jerzego Kerger, Marka Wojcięgowskiego, Zbigniewa Hetman, Zbigniewa Matuszyka, Andrzeja Grześkowiaka i Wandę Goździk;
63.    Jerzego, Stanisława i Bronisławę Zielińskich, Wandę, Teofila, Jana, Stanisława i Jadwigę Balcerkiewicz, Jana, Martę, Wacława, Jadwigę, Mariana i Helenę Dykierskich, Seweryna Borys, Wandę Klitsche, Marię Grajek i Wandę Gajna;
64.    Włodzimierza, Zofię, Michała Bąkowskich, Janinę i Mariana Brychczyńskich, Jadwigę i Feliksa Giełdzik, Mariannę i Franciszka Brychczyńskich, Krystynę i Edwarda Pilarczyk, Danutę i Janusza Chrześcijanek oraz za wszystkich zmarłych potrzebujących modlitewnej pomocy;
65.    Antoninę, Marię, Barbarę, Janinę, Mariana, Andrzeja, Franciszka Michalskich, Genowefę, Krzysztofa, Malwinę Kornobis, Annę, Józefa Mielcarek, Lecha Drzymałę, Mieczysława Synoradzkiego, Roberta Kamińskiego, Teresę, Stefanię, Jana Dolatów, Marię, Irenę, Piotra, Stanisława Grygier, Marię, Stefana Tojek, Andrzeja Chwiłkę, Marię, Franciszka Błaszczak, Czesława Łysiak, Leokadię, Alfonsa Michalak, Michała Hellak, wszystkich krewnych, znajomych, sąsiadów, ofiary wojen oraz zmarłych księży Zmartwychwstańców i dusze w czyśćcu cierpiące;
66.    Teresę, Stanisława, Henryka Koniecznych, Marię, Mariana, Ewę i Andrzeja Borskich;
67.    Jadwigę Beczkowską oraz z rodzin: Beczkowskich, Kasztelanów, Bressów i za dusze w czyśćcu cierpiące;
68.    Kazimierza i Andrzeja Kaniewskich, Rozalię, Martę, Bronisława, Władysława, Adama Narankiewiczów, Józefa Dudę, z rodzin Narankiewiczów i Dudów, Irenę, Antoniego, Stefana Nowaków, Annę, Katarzynę, Henryka Reicheltów, Mieczysława Wojewodę, Dorotę i Bolesława Górskich, Jerzego Januszewskiego, Franciszkę i Józefa Sroków, Zofię, Jana, Jarosława Tomalaków, Felicję i Mariana Bartosiewiczów, Teresę i Zdzisława Nowaków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;
69.    Leokadię, Jarosława, Mariana, Janusza, Martę, Franciszka, Pelagię, Ziemisława, Żanetę, Bognę, Lubomirę, Kazimierza, Leona, Irenę, Witolda, Jadwigę, Lucjanę, Albina, Bronisławę, Aleksandra, Lilianę i Krystynę z rodziny Babst, Apolonię, Marcina, Wandę, Jana, Wiktorię, Katarzynę i Antoniego z rodziny Piętka oraz zmarłych z rodzin: Adamskich, Masłowskich, Kniołów, Geislerów, Muchajerów, Graczyków, Kajdaszów, Leszczyłowskich, Poprawów, zmarłych przyjaciół, znajomych i sąsiadów;
70.    Ryszarda, Irenę, Jadwigę i Stanisława, Andrzeja i Barbarę Zboroń, Wacławę i Eugeniusza Gajewskich, Barbarę, Jadwigę i Tadeusza Drobińskich, Pawła Songajłło;
71.    Gertrudę, Józefa, Stanisława Fabiś, Kazimierę Szulc i Leszka Grupa;
72.    Za ++ Annę i Jana Pankiewicz, Wiktorię i Franciszka Dyląg oraz z rodzin: Pankiewicz i Dyląg, Gancarz, Zięba, Wójcik, Lewanda, Szydłowski, Stanula, Socha, Lisowski, Dziedzic, Kasowicz, Madej, Kuraś, Buś, Ks. Władysława Pawikowskiego, Teresę i Brunona Zinkel, wszystkich krewnych, znajomych, przyjaciół i dobrodziejów;
73.    Jana, Mariannę Maćkowiak, Zbigniewa, Jana, Józefę Przybylskich, Walentego, Józefę Kaczmarek, Halinę Krzyżanowicz, Jadwigę Włosowicz, Barbarę Troszczyńską, Jadwigę, Michała Górczak, Marię i Józefa Pakuła oreaz za dusze w czyśćcu cierpiące;
74.    Włodzimierza Klińskiego, Mariusza Bobonia, Halinę Kwiatkowską, Macieja Dziedziniewicza, Pawła Handschucha, Dariusza Filusa, Andrzeja Szope, Huberta Niedzielskiego, Roberta Adamczyka, Wiktora Respondka, Ziemowita Olszanowskiego, Marka Pakułę i Andrzeja Surmę;
75.    Eugeniusza, Przemysława, Helenę, Henryka Gaworzewskich, Reginę, Floriana, Sebastiana Nadolczaków, Wiktorię, Pawła, Maksymiliana Napartych, Irenę, Józefa Staniszewskich, Eugenię Matuszewską, Marię Godziewską, Feliksa Duszyńskiego, Czesława Stawickiego, Ryszarda, Stanisława Pawlików, Anielę i Władysława Szteibach, Pelagię, Stanisława, Henryka Piechockich, z rodziny Napartych i Górnych oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;
76.    Stanisława, Emilię Kołodziejczaków, z rodziny Kołodziejczaków, Petejów, Dałkowskich i Maciejewskich;
77.    Anielę, Stefana Włodarczaków, Marię, Adama Kaczor, Czesławę Wiencław;
78.    Andrzeja, Henryka, Władysława, Stanisławę Drętkiewicz, Annę, Jana i Mariana Orchowskich, Michała, Michalinę i Franciszka Bartkowiaków;
79.    Jerzego, Mariannę, Edwarda Marcinkowskich, Mariannę, Joannę, Irenę, Kazimierza, ks. Czesława, Janusza, Zenona, Marcina Świerkowskich, Martę, Różę, Władysława Rutkowskich, Kazimierę Kulkę, Marię i Szczepana Pawlaków, Bogdana Przyweckiego, Helenę, Jana Kwaszczyńskich, Jana Urbańskiego, Leokadię Krawiec, Stefanię, Edwarda Bielak, Aleksego Kęsy, Antoniego, Grzegorza Płatek, Hannę, Katarzynę, Cecylię Grzesińską, Agnieszkę, Adama Duchant, Karolinę Żuławską, Henryka Rola, Józefa Wyrembka, Danutę Gumkowską, Józefa Bancewicza, Felicję i Tomasza Psujów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;
80.    Helenę, Antoniego Garlińskich, Mieczysława, Łucję, Anielę, Mariana Iwińskich, Elżbietę, Andrzeja, Martę, Józefa Stefańskich, Zofię, Kazimierza Szóstak, Krystynę, Ryszarda Bińkowskich;
81.    Marię, Zygmunta, Katarzynę, Bolesława Miedziarków, Felicję, Wincentego, Jacka Śliskich, Władysławę, Stanisława Faleńskich, Stanisławę, Stanisława Śliskich, Marię i Stanisława Janickich, Teodozję, Stefana Pawlickich, Józefę, Stanisława Szymańskich i dusze w czyśćcu cierpiące;
82.    Marię, Leona, Floriana Grzesiaków, Helenę i Walentego Wyszkowskich, Martę, Jakuba, Dezyderego Śliwińskich, Annę, Feliksa Burdajewicz, Zenoan Grabowskiego, Kunegundę Ogórkiewicz, Karola, Henryka Rolskich, Marię Ciszek-Maissner, Danielę i Teofila Kaczorowskich, Irenę, Henryka Ciszkowskich;
83.    Tomasza, Pelagię, Marię, Waleriana, Leokadię, Wacława, Helenę, Antoniego, Aleksandra, Teresę, Edwarda, Franciszka, Mariannę, Stanisława, Zenona, Stanisławę;
84.    Łucję, Waleriana, Marię, Andrzeja, Stefana Wilczak, Zofię, Henryka, Antoninę, Stanisława Płachta, Zofię, Katarzynę, Ignacego, Eugeniusza, Tadeusza Bakiera, Mirosława, Stefana Korcz, Andrzeja Skowrońskiego, Aleksandrę Sell, Józefę, Stanisława Wojtasiewicz, Wiesława Nogajewskiego, Mieczysławę Gallas, Grzegorza Makarewicz, Danutę, Sławomira Tanaś, Irenę, Mariana Bartosik;
85.    Józefa, Jana, Petronelę Koniecznych, Alojzego, Bogdana, Marię Fornalik, Ryszarda Czyż, Zygmunta Piwosz, Stefana, Emilię Koszut, Tadeusza Molendę;
86.    Jadwigę, Stanisława, Helenę, Zbigniewa Lulkiewicz, Wincentynę, Damasławę, Mariana, Marka Sterczyńskich, Ignacego Walkowiak, Marię, Mariana Burdajewicz, Leokadię Czarnecką, z rodziny Lulkiewicz, Przewoźnych, Sterczyńskich, Burdajewiczów, Brzezińskich, Skoradzkich, Naroszów;
87.    Pelagię, Wojciecha, Szczepana, Feliksa Kuźniackich, Gustawę, Czesława Kanoniczaków;
88.    Teresę, Stanisława, Marię, Cecylię, Stanisława, Martę, Marię, Mariana, Franciszka, Helenę, Leona, Maksymiliana, Pawła, Zenona, Ryszarda Reinkich, Bożenę, Władysławę, Antoniego, Bronisława Swojda, Stefanię Leciejewską, Jerzego Kutnika, Leokadię, Mariana Koralewskich, Bartłomieja, Ksawerę, Bronisławę, Floriana, Klarę, Stefana, Zenona, Zygmunta, Bolesława, Joannę, Adama, Bogdana Rewolińskich, Helenę, Franciszka, Stefana, Marię Klasińską, Jadwigę Skibińską, Kazimerę, Jana, Narcyza, Irenę, Kazimierza Gajewskich, Agnieszkę, Franciszka, Leona Banaszów, Zofię Kazimierską, Marię Molińską, Gertrudę, Kazimierza Kowalewskich, Zofię, Kazimierza Nowaczewskich oraz za dusze potrzebujące modlitwy;
89.    Bronisławę, Martę, Teresę Szumińskie, Piotra i Katarzynę Chudzickich, Joannę Szymańską, Józefa i Jadwigę Szumińskich, Bożenę Machnikowską;
90.    Franciszkę i Franciszka Nowaczyk, Zofię, Franciszka i Reginę Runowskich oraz Henryka Klaczyńskiego;
91.    Antoniego, Annę, Stefana Guzik, Szczepana, Katarzynę, Stanisława, Józefę, Stanisława, Władysławę, Jana, Marię, Franciszka, Leokadię, Joannę, Mariannę i Michała Michalskich, Stanisława, Józefę i Franciszka Kaźmierczak oraz Sabinę Dobek;
92.    Weronikę i Antoniego Korczów, Jana Januszkiewicz, Janinę, Eugeniusza, Jarosława Zarembów, Tadeusza Filipiaka, Franciszka Kaucha, Eugeniusza Stanisławskiego z rodziną, Wiesława, Renatę, Zofię z mężem, Pana Rybickiego, rodzinę Euchaust, Anielę, Przemysława, Romana, Mirosławę i Ryszarda Kujawów, z rodziny Niemczewskich, Antoniego i Mariannę Niemczewskich, z rodzin Gregoruk, Krzemińskich, przyjaciół, bliskich, sąsiadów i nauczycieli, Mirosławę Patelską, Jerzego, Władysławę i Czesława Rybczyńskich, Bronisława Kuczma i Sabinę Człapka;
93.    Gabrielę Smolną, Dariusza i Bogumiła Cejba, Urszulę Kunikowską, Franciszka i Czesławę Wesołowskich, Henryka Cerańskiego, Wojciecha Pełczyk, Barbarę Szymczyńską oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;
94.    Zofię, Piotra, Grażynę, Kazimierza, Pelagię, Marię, Mariana i Urszulę Zalisz, Bożenę i Waleriana Owczarczak, Zbigniewa Głowackiego, Franciszka i Antoninę Krupka oraz Jerzego Kurek;
95.    Julię Graczyk, Janinę i Barbarę Skoczeń, Antoniego Wójcickiego, Zofię, Annę, Zofię, Stanisława, Reginę, Andrzeja Jeschke, Małgorzatę Tomala, Pelagię Jaguźma, Hannę Helt, Włodzimierza Jankowskiego oraz Alicję Wiszniewską;
96.    Szczepana, Katarzynę, Stanisława, Józefę, Stanisława, Władysławę, Jana, Marię, Franciszka, Leokadię, Joannę, Mariannę i Michała Michalskich, Antoniego, Annę, Stefana Guzik, Stanisława, Józefę i Franciszka Kaźmierczak oraz Sabinę Dobek;
97.    Franciszka, Stanisławę i Hieronima Wesołek, Józefa i Adasia Cherek, Mariannę Nowakowską, z rodzin: Cherków, Wesołków, Prymelskich i Pliszków;
98.    Annę, Franciszka, Bogdana, Mariannę i Józefa Gromadeckich, Teodora Klak, Wiktorię, Józefa, Jana Naskręt, Walentynę, Mieczysława, Zenona Kuchta, Wiktorię i Jana Walkiewicz;
99.    Marię, Leokadię Zentalczyk, Marię, Teresę, Krystynę, Stanisława, Wiesława i Kazimierza Kurowskich, Agnieszkę, Franciszkę, Aleksandra, Helenę, Jana i Eugeniusza Nowaków, Annę, Bernarda i Tomasza Ponitków, Jana, Teresę i Leona Piosików, Jadwigę i Floriana, Franciszkę i Franciszka Kuczów, Stanisława i Jacka Lamchów, Irenę Tomaszewską, Karola Nawrockiego;
100.    Martę i Józefa Gajda, Zofię, Mariana i Krzysztofa Solarek, Rozalię, Stanisława, Mariannę, Jana, Walerię, Kazimierza, Zofię, Jakuba, Andrzeja, Kubę, Jasia, Zofię, Władysława, Zofię, Stanisława, Hieronima, księży: Tytusa, Jerzego, Ryszarda i Walentego, z rodzin: Gajda, Solarek, Ziółkowskich, Adrych, Cęcek, Pietrowskich, Kaczmarek, Majchrowicz, Błaszak, Kobyłka, Robakowskich, Broda, Żaba, Zając, Rulewskich, Wojciechowskich i Sierant;
101.    Franciszkę, Marię Ratajczyk, Urszulę Mieloch, Stanisławę, Leopolda Uhrynowskich, Anitkę Moczyńską i Janinę Drożyńską;
102.    Zofię, Marcina, Franciszka i Józefę, Władysława i Janinę Kasztelan, Weronikę, Andrzeja, Stefana Holzapfel, Stefanię, Krystynę, Józefa i Andrzeja Skrzypczak, Elżbietę i Wojciecha Nowackich, Antoninę i Agnieszkę Bugajewskich, Marię, Mariana, Eugeniusza i Jadwigę Nawrot, Cecylię Siudyś, Helenę i Zygmunta Kwiatkowskich;
103.    Zygmunta, Monikę, Zofię, Bronisławę, Anastazję i Ludwika z rodziny Amanowicz, Franciszkę, Martę, Ludwika, Bolesława, Władysławę, Stanisława, Jadwigę z rodziny Szymańskich, Jerzego Beyera, Teresę Piprek, Henryka i Barbarę Natzel, Stefanię Szymaniak, Zdzisława i Łucję Śmiejczak;
104.    Piotra, Bronisławę, Urszulę i Ludwika Cichewicz;
105.    Męża Ludwika Borawskiego, teściów Jadwigę i Bolesława Borawskich, rodziców Stanisławę i Floriana Wawrzynowicz, Franciszkę i Sylwestra Woźnych, Teresę i Konstantego Danowskich, Henryka Dąbrowskiego, Antoniego Borawskiego, sąsiadów: Barbarę Smarsa, Czesławę Różalską, Feliksa Włodarczak, Kazimierza Zabrockiego i Jana Woźnego;
106.    Emilię, Stefana, Antoninę, Annę i Donata Saran, Ludwika i Mariannę Kozak, Roberta Chodackiego, Ewę Dybkowską, Krzysztofa Petermana, Hipolita i Marię Tokarskich;
107.    Melanię, Leokadię, Marię, Stanisławę, Wiktorię, Helenę, Annę, Antoniego i Józefa Biegała, Katarzynę, Aleksandra, Martę i Jana Brzoskowskich;
108.    Iwonę, Zbigniewa, Janinę, Zygfryda i Eugeniusza Chudzickich, Jadwigę i Mikołaja Sommerfeld;
109.    Martę, Stanisława, Annę i Michała Liberkowskich, Agnieszkę i Józefa Chęś, Barbarę, Andrzeja i Ewę Kietlińskich, Krystynę Kawecką i wszystkich zmarłych przodków;
110.    Andrzeja, Stanisława i Aleksandrę Gwiazdowskich, Janinę, Józefa, Jana Matyba, Mariannę i Franciszka Karalus, Alfreda, Piotra i Pawła Szubińskich, Bożenę Sznajder;
111.    Z rodzin: Antkowiaków, Margowskich, Jelów, Celińskich, Wiśniewskich, Skibińskich, Rogackich, Szymczaków, Antysiaków, Beatę, Krzysztofa, Władysława, Bożenę, Mariana, Władysława, Ryszarda, Janinę, Mariana, Bogdana, za dusze w czyśćcu cierpiące, dzieci nienarodzone, męczenników za ojczyznę i kapłanów;
112.    Marię, Stefana, Wojciecha Filipiaków, Ryszarda Laugsch(czytaj:Laugsz) i za zmarłych z rodzin Filipiaków, Batkowskich, ks. Alfreda Szylfa, ks. Bernarda Czajkę, Jana Dalewicz;
113.    Jana, Joannę, Teresę Madziarów, Seweryna, Józefę, Bronisława, Justyna Jacoszków, Jana, Kazimierę, Erwina Kukułów i Renatę Błyszcz;
114.    Marię i Stefana, Antoninę, Franciszka, Felicją, Floriana Tarantów, Ludwikę, Wiktora, Jerzego, Bożenę Kaczmarków, Gabrielę, Mieczysława, Alfonsa Nowaczyków, Jacka i Bolesława Witaszyków, z rodziny Smulów i Sołtysiaków, Zbigniewa Millera, Helenę Cielebak, Marię Myszkowską, Hannę Rakoczy, Joannę i Romana Daroszewskich, Józefa i Krystynę Knokiewiczów, Justynę Wołkowską i ks. Remigiusza Pieprzyka;
115.    Ewę, Józefa Adamek, Franciszkę i Józefa Stróżyk, Helenę, Czesława Szulc, Zdzisławę Stachowiak;
116.    Witolda, Mieczysławę, Jacka, Wacława, Janinę Kokocińskich, Marię, Ludwika, Stanisława Wolko, Juliannę, Wacława, Irenę, Stanisławę, Józefa Tomalak, Marka, Krystynę, Mariana, Marię, Piotra Byzia, Walentynę, Bronisława, Henrykę Rauchut, Janinę, Alfonsa, Zbyszka Pawłak, Zofię, Heliodora Antczaków, Zofię Rybczyńską, Henrykę, Mikołaja Hałaj, Mieczysławę Ogrodowską, Rozalię Kaczmar, Marię Kisiel, Leszka Olejnik, Stanisława Reszuto, Marię Komendzińska i Sławomira Dudzińskiego;
117.    Aleksandrę, Cyryla, Mariana Priebe, Krystynę Jacniacką, Leona Gołębiaka i Krystynę Zawilską;
118.    Janusza, Zdzisława, Stanisława, Michała, Helenę, Władysławę, Stanisława, Genowefę, Andrzeja, Helenę, Stanisława, Stefana, Zofię, Urszulę, Hieronima, Macieja, Andrzeja, Stefanię, Zofię, Marka, Zofię, Stanisława, Marka, Michała, Zdzisława i Macieja;
119.    Z rodziny Maciejewskich, Urbańskich, Jabłońskich, Płudowskich, Sztaub;
120.    Leszka, Jana, Marka Kalemba, Kazimierę, Ryszarda, Józefę, Wincentego, Stanisławę Dopierała, Mariannę, Józefa, Zygmunta Kaczmarek, Ryszarda, Sławomira Stachowiak, Irenę, Zdzisława, Mariana Suszek, Kazimierę, Janinę, Franciszka Kulińskich, Władysława Kulas, Joannę, Stanisława Gielniak, Feliksa Oszmałek, Elżbietę, Wacława Gościniak, Artura Maćkowiak i Piotra Golusińskiego;
121.    Józefę, Ignacego Narzekalskich, Franciszkę i Edmunda Wojteckich, Anielę i Władysława Rybackich, Bożenę i Zenona Klimasów, Praksedę i Leona Łosińskich, Gizelę Snuszka, Janinę Kulka, Radzisława Stanisławskiego, Marię i Stefana Weiss, z rodziny Rybackich, Biniszkiewiczów, Miarka, Katarzynę, Antoniego, Ireneusza, Marię i Andrzeja Majewskich, Reginę Markowiak, Marię, Mariana i Pawła Pikoszów, Irenę i Władysława Niewiadomskich, Leokadię i Feliksa Marciniaków, Halinę Wągrowską, Gertrudę i Franciszka Nawrockich, Andrzeja Kijowskiego, Kazimierę, Krystynę, Stanisława, Jerzego Markowiaków;
122.    Jana, Helenę, Piotra, Marka, Gerarda, Bogdana, Janinę, Danutę, Stanisławę, Leona, Pelagię, Józefa Szymczak, Franciszka, Walentynę, Helenę, Andrzeja, Zofię, Zygmunta, Zygmunta, Henryka, Mieczysława, Marię, Zygmunta Krzyżagórskich, Urszulę, Henryka, Jana Rzeźnik, Marię, Zygmunta Kowalskich, Barbarę Wajda, Grażynę, Irenę, Janinę, Wojciecha Banachowicz, Bognę, Henryka Kaczmarek, Krystynę Szmyt, Zenię, Ryszarda Kruger, Franciszka Bródka, Marię Mariana Stamm, Stefana, Jarosława Paluszak, księży z naszej parafii oraz Zofię i Władysława Szeliga;
123.    Gertrudę, Czesława, Zbigniewa, Reginę, Józefa, Leona, Nepomucynę, Sabinę, Franciszka Zając, Jana, Marię, Adama Komisarków, Czesława, Anielę, Irenę, Stanisława, Weronikę, Romana Łapińskich, Piotra Szymczak, Włodzimierza Łyk, Grażynę Banachowicz, Franciszkę, Stanisława Malinowskich, Zofię, Jana, Jerzego Karpińskich, Marię, Jana Wocińskich;
124.    Ryszarda, Mariannę, Józefa Migdał, Eleonorę, Józefa, Krystynę, Adama, Annę, Stanisławę, Michała, Marię, Stanisława z rodziny Pawłowskich, Antoninę, Stanisława Owieczko, Marię, Wiktora, Danutę, Zdzisława, Józefa z rodziny Aksień, Jadwigę i Stanisława Klejbuk, bliskich krewnych: Teresę, Zenona, Kazimierza, Jana, Stanisława, Andrzeja, Jadwigę, Janinę, Kazimierza, Dariusza, dalszych krewnych i znajomych oraz tych, którzy potrzebują naszej modlitwy;
125.    Edwarda, Joannę, Izydora Kornackich, Weronikę, Franciszka i Wawrzyńca Kaźmierczak, Aurelię i Mariana Garstka, Zofię i Janinę Kowalewskie, Helenę Kucharską, Gertrudę Salkowską, Wiktorię i Jana Czapla, Bernarda Bekas, Marię, Antoniego, Mariana, Bronisława, Janusza Błotni;
126.    Praksedę, Franciszka i Andrzeja Augiustyniak, Zofię, Bolesława, Bogumiła i Alfreda Czerwińskich, Tadeusza Filek, Danutę i Jana Grobelny, Jana i Jerzego Wylęgała;
127.    Witolda, Helenę, Piotra i Michalinę, Waleriana i Helenę, Jana i Zofię, Mariana i Jadwigę Ładoń, Zenona, Marka Słabosz, Antoniego Rogowicz, Jana, Bronisławę, Jana i Barbarę Pawelec, Mariana i Juliannę Wroniak, Bożenę Potempa, Pawła i Annę, Lucjana Krawiec, Zofię i Mieczysława Wierkiewicz;
128.    Mirosława, Leona, Salomeę Grzywacz, Andrzeja, Józefa, Wandę, Juliannę, Czesława Turostowskich, Eugenię i Bohdana Gaj, Halinę Smolarz, Marię Dróbka, Marię Skrzypczak, Eleonorę Tomaszewską, Bronisławę Duczmal, Jana i Zofię Bohun, Bronisławę i Wacława Skołuda, Zofię Mądrą, Stefanię Król, ks. Ireneusza Hanzewniaka i za dusze w czyśćcu cierpiące;
129.    Helenę, Edmunda, Franciszkę, Juliana Majewskich, Anastazję, Stanisławę, Juliana, Józefa, Rozalię, Marię Szymańskich, Janinę, Józefa, Piotra Rutkowskich, Ewę Macniak, Olę Borys, Bożenę Żanny, Alicję i Piotra Konarzewskich, Andrzeja Połboczko, Beatę Gawrońską, Barbarę, Ryuszarda, Leona i Łucję Siemianowskich;
130.    Mariana, Zbigniewa Ignasiak, Czesława, Jerzego i Stanisława Purat oraz Stanisławę Pachota;
131.    Jolantę, Władysławę i Czesława Nowickich, Bernarda, Leokadię i Walentego Kaniewskich, Leokadię i Antoniego Magdziarz;
132.    Stanisławę i Zbigniewa Kijak, Zbigniewa, Stanisławę, Jana, Mariannę, Ludwika i Krystynę Wróbel, Mariannę i Mikołaja Kos, Zofię i Stanisława Herman oraz Aldonę Polak;
133.    Bronisława, Helenę, Annę i Józefa Kisły, Jana, Mariannę i Andrzeja Osztynowicz, Krystynę i Edwarda Przymuszała, Jadwigę, Leona, Zbigniewa i Leszka Koziejko, Witolda i Mirosławę Nowackich;
134.    Bolesławę i Jana Michor, Urszulę i Jerzego Wietrzykowskich;
135.    Tadeusza Przybeckiego, Aleksandrę, Wodzisława, Jarosława, Kazimierę, Romana, Danielę i Teofila Piotrowskich, Wandę i Franciszka Przybeckich, Kazimierę i Kazimierza, Marię i Pawła Trawińskich, Janinę Zakrzewską, Andrzeja Pstągowskiego, Antoniego Milińskiego i Adama Handke i Zbigniewa Tempicha(135);
136.    Krystynę, Tadeusza Potaczek, Krzysztofa Kiryjczuk, Tadeusza Słomowicza, Jerzego Szukalskiego, Lidię i Bogdana Wójcik, Stefanię, Ryaszarda i Krzysztofa Drozdowskich, Mariannę Jerzyk, Antoninę i Stanisława Chmielowskich, Kazimierza Skrzypczak, Irenę i Hannę Szulc, Ludwikę i Benona Matuszewskich oraz Jerzego Nowak;
137.    Teresę, Kazimierza, Zofię i Józefa Kozak, Helenę, Bronisława, Jadwigę i Włodzimierza Gorynia, z rodzin: Kozak, Gorynia, Andrzejczak, Krajna, Ciesielskich, Jóźwiak i Wawrzyniak;
138.    Mariannę, Mariana Wilk, Agatę, Władysława Tomiak, z rodzin: Tomiaków i Grześk, za poległych za ojczyznę, zmarłych kapłanów Zmartwychwstańców, szczególnie tych, którzy odeszli do Pana w tym roku oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;
139.    Małgorzatę, Mieczysława, Lucjana, Piotra, Jakuba Korbal i zmarłych z rodziny, Eleonorę i Józefa Kostrzewa i z rodziny, Sabinę i Wacława Zyk oraz zmarłych z rodziny, zmarłych z rodzin: Królaków i Borowskich oraz wszystkich zmarłych potrzebujących modlitewnego wsparcia;
140.    Zofię, Aleksandra, Wiktorię i Jana, Józefę, Teodozję i Antoniego, Czesławę i Władysława, Jerzego, Norberta, Helenę i Ignacego, Mieczysława, Magdalenę, Jadwigę, Juliana, Włodzimierza, Barbarę, Karola, Irenę, Władysławę i Franciszka, Reginę, Konrada i Piotra, Wiesława, Katarzynę i Floriana, Gabrielę i Stefana, Sabinę, Helenę i Józefa, Janusza i Edwarda, Annę, Krystynę, Teresę, Ewę, Helenę, Marię i Krystynę, Barbarę, Jadwigę, Ludwikę i Bernarda, S. Józefę, Eugenię i Konstantego, Martę i Witolda, Henryka i Marka, Adelę, Pelagię, Anielę, Księży: Stefana Psutego Cr, Marka Kabsza CR, Stanisława Lesiaka, Bogusława Borzyszkowskiego CR, Mieczysława Sarneckiego CR, Jarosława i Bożenę, za dusze w czyśćcu cierpiące, sąsiadów i znajomych z parafii;
141.    Zofię, Wincentego, Aurelię, Władysława, Hannę, Piotra, Antoniego, Wiktorię, Jacka Budasz, Władysławę, Edmunda Jasiewicz, Marię Śron, Antoninę, Walentego, Alinę, Zbigniewa Łakomskich, Leokadię i Ludwika Nowackich, Jana, Marię, Stefanię i Jana Stachowiak, Kazimierę, Stanisława Walczak, Krystynę, Edwarda Pilny, Czesława Jerzak, Jerzego Wierszyckiego, Andrzeja Łakomskiego, Mieszko Polańskiego, Jolantę Karolak, Benedykta Mizerka, Alicję Mańkowską, Ewę Suzin, Hannę Urbaniak i Włodzimierę Gronau;
142.    Martę Zygmunta, Pelagię i Jana Misiornych, Józefę, Stanisława, Aleksandrę i Alojzego Kasztelan oraz Irenę Rothe;
143.    Henryka, Andrzeja, Władysława, Stanisławę Drętkiewicz, Jana, Annę i Mariana Orchowskich, Barbarę i Andrzeja Graczyk oraz Jerzego Waleriańczyk;
144.    Marię i Justyna Sławicz, Tomasza i Łucję Smul, Marię Masłowską, Jerzego i Inkę Gieszczyńsk;
145.    Malwinę Hermaszuk, Bazylego Cupa oraz z rodzin: Skorlińskich, Olszewskich i Garbowskich;
146.    Helenę, Zofię, Ludwika, Kazimierza, Zygmunta i Piotra Leciejewskich, Helenę, Alojzego, Zdzisława i Roberta Wysockich, Władysławę i Stanisława Ptaszyńskich, Alojzego i Aleksandrę Jankowiak, Martę, Józefa i Józefa Zygmanowskich;
147.    Jadwigę, Mieczysława, Ewę, Annę i Michała Kubiak, Apolonię, Łucjana, Katarzynę i Antoniego Kempków, Marię, Władysława, Stefana Degórskich i pozostałych z rodziny, Balbinę i Feliksa Ciosańskich, z rodziny Stoińskich i Kaszkowiaków, Lucynę Dwornicką i Annę Spychała, Helenę i Jana Mular, Apolonię i Wincentego Dworzyńskich, Elżbietę i Annę Świderskie, Pelagię Czajkowską i Karola Żurka;
148.    Henryka, Bolesława i Józefę Książkiewicz, Józefa, Salomeę, Alojzego, Alfonsa Lisiak, Franciszka, Piotra i Martę Orpel, Michalinę i Antoniego Bakselerowicz, Marię, Władysława, Juliusza, zmarłych z rodziny Woźniczków i Szymkowiaków oraz wszyscy zmarli potrzebujący modlitewnej pomocy;
149.    Włodzimierza Jagodzińskiego i z rodziny Jagodzińskich, Wandę, Józefa Krzyżanek i z rodziny Krzyżanek, Marię, Ignacego Strzelewicz i z rodziny Strzelewicz, Jadwigę, Karola, Jana, Olgę, Karola, Mariana, Jadwigę, Czesława, Zofię, Stefana, Stanisławę, Stefanię, Tadeusza, Zenona, sąsiadów, przyjaciół, księży i braci ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego;
150.    Marię Stoińską, Waldemara Osik, Hannę i Jerzego Rojek, Ignacego, Władysławę, Michała Hellak, Janinę, Stanisławę i Wacława Muszyńskich, Jadwigę Ratajczak, Sewerynę, Józefa, Witolda i Andrzeja, Marka i Jana Kaczmarek, Michała, Apolonię i Jadwigę Adamczak, Władysławę, Stanisława, Adama, Urszulę i Romana Trojanek, Mariana i Irenę Matlak oraz z rodziny Adamczak;
151.    Stanisława, Mariannę, Czesława, Mariannę i Pawła z rodziny Powałów, Annę, Józefa, Eugeniusza i Stanisława Piórkowskich oraz z rodziny Piórkowskich, Stanisławę Banul, Władysława i Władysławę Zapert, Danutę Plucińską, Bogusława, Anielę, Czesława, Teresę, Marka i Romana Nemec, Annę i Piotra Lange, Halinę Dolata, Brunona, Pelagię, Floriana i Kazimierę Tietz;
152.    Zofię, Stanisława, Józefa, Helenę, Ignacego, Czesława, Krystynę i Henryka Sobczak, Stefanię, Bronisława i Eugeniusza Ziółkiewicz, Marcjannę, Stanisława, Andrzeja, Kazimierza, Władysława i Stefana Maćkowiak, Janinę, Andrzeja, Annę i Jana Kowalskich oraz rodzinę Pietrzaków;
153.    Z rodziny Grabińskich, Michorów, Bałęcznych, Chowaniaków, Dybałów, Mędoszewskich, Faligowskich, Hinców, Stolarczyków oraz za wszystkich zmarłych sąsiadów;
154.    Janinę i Zygmunta Nowakowskich, Krzysztofa i Stefana Siemińskich, Krystynę i Zbigniewa Nowickich, Wandę Mizgalską, Marię Unierzyską, Krystynę i Stanisława Ziętak, Mirona Maciejewskiego, Agnieszkę i Stanisława Rączkowskich, Irenę i Arnolda Lewandowskich, Ryszarda Merek, Julię Noskal i Stefana Włoch;
155.    Stanisława, Helenę, Mariana, Stanisława, Bolesława i Katarzynę Świtków, Łucję Demską, Pelagię i Jana Siwek;
156.    Cecylię, Stefana, Henryka i pozostałych z rodziny Borowiaków, Szczepana, Zenona i z rodziny Nowickich, Helenę, Józefa Tarczewskich, Pelagię i Michała Niemczyków, Reginę i Zygmunta Nowaków, Czesława i Marię Gorzanów, Józefę i Jana Bernatów, Jana Berezowskiego i z rodziny Berezowskich, znajomych i sąsiadów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;
157.    Zenona, Leona i Ignacego Krajewskich, Marię i Antoniego Strońskich, Norberta i Kazimierza Lorenckich, Franciszka Bzdręga, Janusza Klorek, Jerzego i Mirosława Skórnickich, Maksymiliana i Eleonorę Kwiatkowskich oraz Eleonorę Miszczak;
158.    Mariana, Andrzeja, Władysławę, Piotra, Franciszkę, Bronisławę, Stanisława, Romana, Józefa, Mieczysława Bręków, Helenę, Antoniego, Małgorzatę i Jana Michalskich, Katarzynę i Krystynę Filipiak, Martę i Stanisława Piskorz, Gabrielę Kluczyńską, Franciszkę, Walentego, Kazimierza, Wojciecha, Agnieszkę, Władysławę, Mariannę Tomczaków, Agnieszkę, Marcina, Leokadię, Stanisława, Henrykę Staszewskich, Joannę i Ludwika Lichotę, Irenę, Marcina oraz Hieronima, Tadeusza Blachnierek, Martynę, Czesława i Kazimierza Kaczmarek, Franciszka Sereka, Marię i Bogdana Piotrowskich, Janinę, Bronisława, Marka Kołackich, Marię Durczak oraz Zbigniewa Golińskiego, Antoninę i Antoniego Narolskich, Cecylię, Wacława, Wojciecha Nowickich, przodków nieznanych z imienia, Helenę i Władysława Wierzejewskich, Zofię i Ryszarda Grochowskich, Władysława i Bolesława, Władysławę Beynar, Teresę i Ignacego Katolik, zmarłych sąsiadów, ks. Alfonsa Majcherka, ks. Czesława Sibilskiego, ks. Izydora Cielickiego, ks. Mieczysława Sarneckiego CR i ks. Ireneusza Hanzewniaka CR;
159.    Weronikę, Jana, Stanisławę, Stanisława, Wiktorię, Irenę, Antoniego, Edmunda, Pelagię, Kazimierę, Józefa, Wiktorię, Józefa, Stefana, Wandę, Marię, Waśku, Czesława, Franciszka, Mariannę, Ryszarda, Zofię, Mateusza, Ryszarda, Grzegorza, Gabrielę, Kazimierza, Konrada, Józefę, Wojciecha, Waldemara, Mariana, Waldy, Marcina, Joannę, Praksedę, Stanisława, Dariusza, Irenę, Jana i Radosława;
160.    Weronikę, Józefa, Franciszkę, Andrzeja, Ksawerę, Ksawerego, Leona, Krystynę, Brunona, Mirosława, Eugeniusza, Łucję, Zenona, Stanisława, Andrzeja, Jadwigę, Edmunda, Celinę, Stanisława, Ludwika, Alis, Stefanię, Mirosława, Leona, Andzię, Mieczysława, Pawła, Klarę, Piotra, Janinę, Antoninę, Jana, Zbigniewa, Aleksandra, Helenę, Ewę, Pelagię, Janinę, Tadeusza i Floriana;
161.    Józefa Świrskiego i zmarłych z rodziny, Anastazję Mijczak i zmarłych z rodziny, Andrzeja Hertz i zmarłych z rodziny, Apolonię, Ryszarda, Edwarda Kaczmarek, Iwonę Bydołek i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;
162.    Władysławę, Józefa i Andrzeja Walczak, Józefa Janik, Ewę Kaczmarek, Mirosławę i Stefana Biniszkiewicz;
163.    Janinę, Władysława i Danutę Staszak, Jerzego, Joannę i Ryszrda Tomaszewskich, Józefa i Bronisławę Frydrychowskich;
164.    Bronisława Okupniak, Henrykę i Floriana Mrowińskich, Jadwigę, Walentego, Franciszkę, Edmunda, Helenę, Bronisława, Łucję, Józefa, Henryka i Leszka Raduła, Antoninę, Michała, Walentego, Leona, Stanisława, Janinę, Zygmunta, Eugeniusza i Mariana Okupniak, Martę i Seweryna Olejniczak, Kazimierę, Leona i Jadwigę Wawrzyniak, Helenę i Piotra Nowak, Józefę, Bolesława, Józefa i Kazimierza Krupka, Mariannę Kubacką, Helenę Brodzak, Stanisława Pietras, Bogdana Olejniczak, Mariana Urbaniak i Marka Dropik;
165.    Krystynę, Ryszarda, Edwarda i Krzysztofa Wysockich oraz za rodzinę Tyszków, Urszulę, Wojciecha, Wandę i Maksymiliana Wypychów oraz za rodzinę Wypych;
166.    Mariannę, Jakuba, Jadwigę i Stefana Zarembów, Jadwigę, Franciszkę, Franciszka i Roberta Brońskich, Teresę i Stanisława Szeląg, Florentynę Maciejewską i Andrzeja Motała;
167.    Halinę i Józefa Nowackich, Jana Salwińskiego, Kazimierza i Tadeusza, Cecylię i Józefa Dębskich, Andrzeja Adrych, Janka Jur, Antoninę Sawala, Stanisławę i Stanisława Nowackich, Michalinę Smółka, Władysławę Krysztofowicz, Wandę i Kazimierza Szałamacha, Jadwigę i Kazimierza Radosz, Marię i Henryka Szymkowiak, Jasię Pańczak, Mariusza Nowaka, Jadwigę Kulesza, Krystynę i Zygmunta Krzyżostaniak, Danutę Pepka, wszystkich krewnych i znajomych oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;
168.    Wandę Rechnio, Mariannę Grzechowiak, Zbigniewa Kałek, Leokadię Wysocką-Eckert, Antoniego Szymkowiak, Władysława Krzysztoń, Sławomira Tomaszyk, Maksymiliana Łazarskiego, Reginę i Stefana Psuty, Anetkę, Henryka Szymkowiak, Władysławę Wojciechowską, P. Czarnecką;
169.    Krystynę, Jana Kołpowskich, Zbigniewa, Albina Kurnatowskich, Helenę Wierchowiecką, Halinę Augustyniak, Janinę, Jana Jóźwiak, Aleksandra Kowalczyka i Jerzego Pisarzewskiego;
170.    Mariannę i Piotra Ciszaków, Helenę, Feliksa i Wiesława Szaj, Teodora, Zenona, Ewę Jaworowskich, Władysławę, Jana Przybylskich, Krystynę, Jana Jóźwiak, Czesława Moś;
171.    Jana, Franciszka, Joannę Robaszyńskich, Janinę, Włodzimierza Walkowiak, z rodziny Popielarzów, Eleonorę, Franciszka Wiśnych, Jadwigę, Stanisławę, Łucję, Antoniego, Grzegorza Wielejewskich, Mieczysławę Wiśna, Stanisława Ogórkiwicz;
172.    Irenę i Władysława Kraśner, Bronisławę, Czesława Wieczorek, Pelagię Wojtkowiak, z rodziny Kraśnerów i Wieczorków;
173.    Ryszarda, Jana, Mieczysława, Józefa, Albinę Szafran, Mikołaja, Waldemara, Pelagię Lamęckich, Artura Szklarz, Sylwestra Piątka;
174.    Marię, Mieczysława, Wandę, Jana, Aleksandrę Wojtkowskich, Henryka, Tadeusza, Andrzeja, Sylwestra, Stanisławę Marchwickich, Franciszka i Czesławę Adamkiewicz, Krzysztofa Wichłacza, Zofię, Klarę, Józefa, Tadeusza i Genowefę Gomolińskich, Tomasza Sterlinga, Henryka Kleiber, Józefa i Wandę Roszak oraz Irenę Pawłowską;
175.    Anielę, Józefa Bargowskich, Marię, Jana, Henryka Skorzec, Jana, Zdzisławę Łuszczewskich, Romana Skrzypczak, Marię Karaś, Zofię, Waldemara, Jerzego Zielińskich, Franciszkę, Kazimierza i Anielę Iks, Teresę Wygocką, Michała Padurek, Hildegardę, Antoniego, Kazimierę, Piotra, Michała, Stanisławę, Wawrzyna Okoniewskich, Wiktorię i Stanisława Michalskich, Genowefę i Dariusza Magoń, Bożenę i Henryka Górnych, Antoninę, Ludwika Okoniewskich, Zofię, Władysława, Leokadię i Jacka Marciniak, Weronikę, Józefa, Jana, Władysławę, Józefa, Bogdana, Leszka, Salomeę i Stanisława Piechel, Helenę, Kazimierza, Romana, Juliana i Mariana Norberciak, Michalinę, Bronisława, Kazimierę, Stanisława, Zdzisława, Agnieszkę, Jana Henke, Elżbietę, Janusza, Rafała, Hieronima Kaufmann, Stanisława, Pawła i Piotra Reczek, Helenę, Edwarda, Alicję, Stanisława Vogel, Janinę i Władysława Głuchowskich, Franciszkę, Jana i Marię Pokrzywniak;
176.    Łucję, Jerzego Janowskich i z rodziny Janowskich, Kaźmierczaków, Narożniaków, Anielę i Jana Nowak, z rodziny Nowaków, Pieczyńskich, Kaźmierskich i Talarczyków;
177.    Z rodzin: Buszka, Wawrzyniak, Nolka i Ratajczaków;
178.    Krzysztofa Buczkowskiego i Joannę Iwanow;
179.    Mariannę, Stanisława Bereżeckich i z rodziny Bereżeckich, Annę, Franciszka, Tadeusza i Teresę Hoffmann i z rodziny Hoffmanów, Wiktorię Pałuba, Annę i Tadusza Tyczyńskich, Marię Pacholak, Witolda Bednarczyka, Janinę i Tadeusza Smoleńskich;
180.    Jolantę Sotkiewicz, Stanisławę i Ludwika Ratajczak, Stanisławę, Mariana, Wiktorię, Kazimierza i Piotra Iwanowskich, Władysławę i Franciszka Kurasińskich, Jadwigę, Ignacego Mielcarek, Stefana Ciesielskiego, Antoniego i Leszka Ptaszyńskich, Genowefę i Bogusława Charkiewicz;
181.    Irenę, Zenona, Edwarda Smolibowskich, Helenę, Klemensa Wolskich oraz Zbigniewa Feuer;
182.    Pelagię, Stanisława i Grzegorza Stróżyk, Annę i Walentego Piela oraz Piotra Gościńskiego;
183.    Janinę, Zbigniewa, Martę i Stanisława Nowaczyk, Irenę Szczechowiak, Rozalię, Władysława, Ryszarda Jabłońskich, Katarzynę Michniak, Halinę, Mariana, Elżbietę, Joannę, Antoniego Flieger, Marię Świerkiel, Bogumiłę Poplaczyk, Stanisławę i Stefana Nowickich, Barbarę i Tadeusza Drobińskich, Helenę i Bohdana Czyżewskich i Jerzego Popenda;
184.    Tadeusza i Zbigniewa Burchardt, Ludwikę, Stanisława i Monikę Grochowy, Helenę, Tadeusza, Stefana, Mariana i Henryka Piechowiak, Irenę Piekarską, Zygmunta Czarneckiego i Henryka Goderskiego;