Z życia parafii

Eucharystia z Uwielbieniem 12.11.2017

Wypominki Listopadowe Poznań Wilda 2017 – RÓŻANIEC

 

RÓŻANIEC – LISTOPAD 2017 - POZNAŃ

 

Tajemnice Radosne – poniedziałek

 

I Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

 

·       za ++ Stanisławę, Ludwika, Edwina Taciak i zmarłych z rodziny Taciaków, Helenę, Henryka Kujawa, Walentego, Katarzynę Pawlak i z rodziny Pawlaków, Antoninę, Władysława Krychowskich, Stanisławę Roszyk i Elżbietę Balcerek;

 

·       Teresę, Szczepana, Helenę, Andrzeja, Grażynę, Bogdana, Jana, Wiktorię, Zofię, Stanisława, Ryszarda Kobaszyńskich, Alinę, Antoniego Kurdyk, Horsta Linstaedt, Danutę, Edmunda Wieczorek, Edmunda, Helenę, Jana, Albina, Mariannę, Kunegundę, Brunona, Jadwigę, Martę, Weronikę, Czesława, Marcina, Henryka Lipińskich, Leona, Wiktorię, Zofię, Franciszka Nowowiejskich, Annę i Ignacego Zielińskich, Józefa, Martę, Waltera, Jana, Annę, Klemensa, Zofię, Jadwigę Kludzikowskich, Stefanię, Stanisława i Mariana Sobczaków, Kazimierza, Kazimierę, Annę Kobusińskich, Jadwigę, Henryka, Jadwigę i Wandę Orcholskich, Krystynę Nowak, Mieczysława, Halinę i Helenę Izydorek;

 

·       Joannę, Magdalenę, Marię, Andrzeja, Stefana, Stanisława, Andrzeja Bródka, ich rodzeństwo i przodków, Olę Król, Mariana Bis, Bolesława Suchaneckiego, Zygmunta Zielewicz, Zofię i Kazimierza Lasek, Stanisławę, Walentego Schubert, Andrzeja, Mariannę Zgrzeba, Władysławę, Szczepana Szaterskich, Stefana, Zofię Busza i całego rodu, Stanisławę i Józefa Jankowiaków, Stanisława Patrzałek, Janinę, Stefana Ząbrań, Krystynę, Henryka Górniak, Jana Pieprzyckiego, dusze w czyśćcu cierpiące, wszystkich pomordowanych oraz tych, którzy zginęli w wypadkach, a także tych, którzy potrzebują naszej modlitwy; 1 T. R.

 

II Tajemnica: Nawiedzenie Św. Elżbiety

 

·       Teresę, Helenę, Grażynę, Bogdana, Andrzeja, Szczepana Kobaszyńskich, Helenę, Edmunda, Henryka Lipińskich, Teresę, Bernarda, Macieja Zgóreckich, Annę, Franciszka, Jana, Michalinę, Mariana, Wiesława Nowickich, Jana Linstaedt, Henryka Duralskiego, Wiolettę Kupś, Jagodę Matysiak, Kamila Jasińskiego, Ewę, Wiesława Ślęzak, Katarzynę Kubińską, Patrycję Zwierzchlewską, Marka Skibiaka, Krystynę Grzechowską, Andrzeja Pilarczyka, Adama Ignasiaka, Krzysztofa Szymczaka i Zbigniewa Matysiaka;

 

·       Tadeusza i Agnieszkę Kotowskich, Jana, Anielę, Wacława, Mariana, Jana, Józefa Kotowskich, Jana, Marię, Alfonsa, Władysława, Elżbietę, Stanisława, Antoniego, Jana, Margota Bannach, Stanisława Pacygę, Edwarda, Józefa, Edwarda, Józefę i Wojciecha Szulgit, Ludwika, Stefanię, Mieczysława, Jadwigę Wielebińskich, Eugeniusza, Janinę Krygier, Dorotę Grudzińską, Jana, Helenę, Zygmunta Kowalskich, Stanisława, Teodorę Staszewskich, z rodziny Zawal, Kazimierza, Sabinę Bierko, Ewę Dec, Melanię Wiese, Reginę Maciejewską, Czesława, Teresę Kubackich i Franciszka Mruk;

 

·       Edmunda Skopińskiego, Antoninę, Stanisława, Genowefę, Tadeusza i Janka Nadstogów, Czesławę Ostolską, Danutę Kanduła, Danutę Bugzel, Cecylię, Mieczysława i Stanisława Lewandowskich, Kazimierę Cieślak, Janinę i Floriana Gorońskich, Genowefę, Tadeusza, Andrzeja Maćkowiaków oraz Jana Karabin;

 

·       Teresę Kobaszyńską, Helenę, Edmunda, Henryka Lipińskich, Helenę, Szczepana, Andrzeja, Bogdana, Grażynę Kobaszyńskich, Alinę, Antoniego Kurdyków, Andrzeja Pilarczyka oraz Jana Linstaedt; 2 T. R.

 

III Tajemnica: Narodzenie Jezusa

 

·       Tadeusza, Mariannę, Franciszka, Stanisławę, Marię Frąckowiak, Romana Mikołajczaka, Halinę Mosurz, Kazimierza Świt, Józefa Leśniczaka, Annę Grześkowiak, Ryszarda Świątkowskiego, Zenona, Wacława, Henryka, Waldemara, Marię Powicką, Hannę, Wojciecha i Antoniego Porzegowskiego;

 

·       Antoniego, Antoninę, Ignacego, Marię, Stanisława, Kazimierza, Wandę, Kazimierę, Sabinę Strzelewicz, Marię, Magdalenę, Wacława, Kazimierza, Zenona, Henrykę, Marię, Łucję Powickich, Józefa, Magdalenę, Edwarda, Małgorzatę, Włodzimierza, Stanisława, Marię, Antoniego, Marię Grzegorzewicz, Jadwigę, Karola, Jana Turdik, Romana, Jadwigę, Stanisławę, Kazimierza, Irenę Dyderskich, Henryka, Cecylię, Zbigniewa, Bożenę Woźniak, Marię, Monikę, Barbarę, Romana, Ewę, Franciszka Sołtysiak, Łucję, Urszulę;

 

·       Księży Zmartwychwstańców, Stefana i zmarłych z rodziny Idzińskich, Babskich, Wróżów, Hanzlów, Różyckich, Kopciuchów, Wilkusów, Chłodnickich, Holodów, Niemczewskich, Falickich, Kończalów, Stróżyńskich, Kowalskich, Szmotulskich, Zapalskich, Lucynę Nowakowską, Antoniego Karasia, Marię Radziej, Danutę Wagner, Juliana Kamelę, Mariana Zielińskiego oraz krewnych i znajomych;

 

·       Henryka, Andrzeja, Władysława i Stanisławę Drętkiewicz, Annę, Jana i Mariana Orchowskich;

 

·       Katarzynę Przymuszała, Mariannę, Bronisława Barczewskich, Marię, Stefanię, Wacława Michałowskich, Barbarę, Ludwika Lejman, Antoniego Krajewskiego i Bogdana Dokowicza;

 

·       Pelagię, Adama, Michała Łuczaków, z rodziny Jezierskich, Kaźmierczaków, Ulatowskich i za wszystkich zmarłych; 3 T. R.

 

 

IV Tajemnica: Ofiarowanie Jezusa w świątyni

 

·       Józefę, Bogusława, Leszka, Andrzeja, Helenę, Krystynę, Zbigniewa, Mieczysława Sromała, Wiesławę i Henryka Prifer, Elżbietę Sroczyńską, Katarzynę Karpiczak, Adriana, Leszka Szymańskich, Weronikę, Michała Klarkowskich, Tomasza, Kazimierę Buda oraz Jacka Kmin;

 

·       Benedykta, Irenę i Grzegorza Rachowiak oraz z rodzin Stachowiaków, Walkowiaków i wszystkich zmarłych;

 

·       Rozalię, Józefa, Władysława, Mariana i Kazimierza Polochy, Wacława Majchrzak, Krystynę i Elżbietę Tomalak;

 

·       Stanisława, Marię, Józefa, Włodzimierza, Jarosławę Lisieckich, Irenę, Kazimierza Przybylskich i Elżbietę Cholewińską;

 

·       Z rodziny: Drożdżów, Barankiewiczów, Nowaków, Nadziałek, Majchrzaków, Kowalów, Czekałów i Brzezińskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

·       Juliannę, Antoniego, Zofię Stam, Henrykę, Franciszka, Leszka Kucharzak, Stanisławę, Józefa, Ryszarda Nowakowskich, Zofię, Franciszka, Sebastiana Andrzejak, Helenę Jurczak, Mariannę, Jana Kołodziejczak, Mariannę, Waldemara Walczak, Magdalenę, Jana, Jakuba, Władysława Zając, Agatę Wizła, Zdzisławę, Mariana Spalony, Irenę Płotkowiak i Barbarę Zielińską;

 

·       Wawrzyna, Władysławę, Henryka, Bogdana, Zenona, Krystynę, Michała, Pelagię i Zygmunta z rodziny Molskich, Kazimierza i Czesławę Dyczkowskich, Andrzeja, Anielę Pewińskich, Kazimierę Rybską, Feliksa, Edwarda Kaczmarek, Barbarę, Teresę, Anię, Wandę, rodzinę Szymkowiaków, za poległych w II wojnie światowej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

·       Mirosławę, Leona i Salomeę Grzywacz, Andrzeja, Józefa, Wandę, Juliannę Turostowskich, Eugenię i Bohdana Gaj, Marię Skrzypczak, Eleonorę Tomaszewską, Marię Dróbka, Halinę Smolarz, Bronisławę Duczmal, Jana i Zofię Bohun, Bronisławę i Wacława Skołudów, ks. Ireneusza Hanzewniaka i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

 

·       Marka, Henryka, Cecylię, Wincentę, Helenę, Stefana, Stanisława, Annę, Antoniego, Janusza, Klarę i Józefa;

 

·       Zdzisławę, Mariana Spalonych, Zofię, Franciszka, Sebastiana Andrzejak, Barbarę Szrodke, Mariannę, Jana Gremplewskich, Juliannę, Antoniego Stam, Henrykę, Franciszka, Leszka Kucharzak, Mariannę, Jana Kołodziejczak, Helenę Jurczak, Mariannę, Waldemara Walczak, Stanisławę, Józefa, Ryszarda Nowakowskich, zm. z rodzin: Spalonych, Menclów, Banaszaków, Szymanuszków, Kłosińskich, Andrzejaków, Florczyków, Zająców oraz za dusze w czyśćcu cierpiące; 4 T. R.

 

 

V Tajemnica: Odnalezienie Jezusa w świątyni

 

·       Franciszka i Irenę Lisiak, Edmunda, Martę i Zdzisława Świechowicz;

 

·       Z rodziny Grabińskich, Michorów, Bałęcznych, Chowaniaków, Dybałów, Hinców, Mendoszewskich, Czesławę i Juliana Pierz, Romę, Kazimierza Faligowskich, Elżbietę i Tomasza Ciosańskich, Małgorzatę Wawer i Czesława Błoniewskiego;

 

·       Marię, Karola, Stanisława Raisów, Władysławę, Antoniego, Alojzego, Marię, Kazimierza, Aleksandrę, Henryka, Eugeniusza, Teodorę Snelów, Kazimierę Kubiak, Aleksandrę Gruba, Małgorzatę Wasiak, Janusza Gruba, Walentynę, Wojciecha, Joannę, Stanisława Krysztofiaków, Stanisława, Tadeusza Świątków, Edmunda Rydiana, Wiktorię Rączkowską, Wandę Galubińską, Stefana Wullerta, Weronikę, Michała Antkowiaków, z rodzin: Raisów, Snelów, Fludrów, Krysztofiaków, Prętkich, Pawlaków, Walkowiaków, Przybyłów, Rennów, Niedźwiedzkich, Sołeckich, Pietrzaków, Korczów, Preissów, Rydianów, Nadobników, Drażdżyńskich oraz za zmarłych sąsiadów;

 

·       Antoniego Szaranek, Bronisławę Szaranek i Leontynę Bakinowską;

 

·       Józefa, Marzenę, Zenona, Ludwika, Mariannę i Wacława Jasiaków;

 

·       Marię, Zygmunta Miedziarków, Felicję, Wincentego, Jacka Silskich, Stefana, Teodozję Pawlickich, Józefę, Stanisława Szymańskich, Danutę, Gauss, Józefa i Anię Piotrowskich oraz z rodzin: Miedziarków, Faleńskich, Silskich, Janickich i za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

·       Celinę, Czesława, Stefana, Jerzego, Krystynę, Krzysztofa, Lidi,ę Erdmann, Konstancję, Marcina, Kazimierza, Zofię, Melanię, Stanisława, Janusza, Marię Kowalskich, Leonarda, Teodora, Feliksa, Helenę Kryszewskich, Lucjana, Marię Boruckich, Irenę Fimińską, Czesławę, Mariana Górskich, Marię, Antoniego Piszczek, Stefanię, Witolda, Wandę, Marka Głowackich, Bolesławę Werner, Józefa Kazimieruka, Pelagię Fąs, Reginę, Gustawa Cinli, Irenę Guderian, Stanisławę, Andrzeja Siegów, Irenę Kasprzyca, Monikę, Kazimierza, Ewę Rzeźniczak oraz z rodziny Herów, Erdmanów i Kowalskich;

 

·       Bronisławę i Maksymiliana Luckner, Annę i Bronisława Osieckich, Annę i Włodzimierza Skorupskich, Władysławę, Zofię, Leona, Aleksandrę i Mariana Buszewicz, Antoninę, Jana Orwat, księży Władysława Simińskiego, Michała Muszyńskiego, Andrzeja Roczkowskiego, Alinę, Jerzego, Marka i Jerzego Krauze; 5 T. R.

 

 

 

TAJEMNICE  BOLESNE – WTOREK

 

I Tajemnica: Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

 

·       Kazimierza Skrzypczak, Andrzeja Zaleskiego, Zofię i Kazimierza Sobkowiak, Lidię i Bogdana Wójcik, Tadeusza Słomowicza, Symforiana Lewandowskiego, Krzysztofa Drozdowskiego, Mariannę Jeżyk, Tadeusza Potaczek, Feliksa Sikorskiego, Józefa, Agnieszkę, Wojciecha Sobkowiak, Hannę, Stanisława Zalewskich i Czesława Piotrowskiego;

 

·       Piotra, Bronisławę, Urszulę i Ludwika Cichewicz;

 

·       Andrzeja, Sławomira, Mieczysława i Teresę Tomaszyk, Henryka i Helenę Rozmiarek, Józefa i Janinę Dembińskich, Józefa, Eugenię, Zygmunta Filas, Feliksa, Janinę, Andrzeja Nowak, Lucynę Stróżyk, Zbigniewa Goryńskiego, Franciszka, Helenę Dolińskich, Józefa Linke, Mirellę Drabik, Tadeusza Sobkowiak, Reginę i Stefana Psuty;

 

·       Jana, Stefanię, Marcina, Antoniego, Teofilę, Monikę Pogorzelczyk, Leonardę, Franciszka Piksa, Stanisławę, Michała Przybysz, Marię, Wiktora, Wiktorię, Stefana, Teresę Tylewskich, Stefanię i Józefa Ceglarek, Stanisława Ryciak, Kazimierę, Edmunda Brzozowskich, Oliwię Januszczyk, Genowefę Leszko, Zofię, Stefana Zamysłowskich, z rodziny Gorajskich i wszystkich potrzebujących naszej modlitwy;

 

·       Z rodzin: Beszterdów, Ziemniewiczów, Kegelów,Janeckich, Walkiewiczów, Kropińskich, Góreckich, Opaczewskich, Plucińskich, Grossmanów i Hypszerów;

 

·       Z rodzin: Kaczmarków, Krawczaków, Gil, Chełnikowskich, Maciąg, Zawieja, Grześkowiak, Stanisława Maternę i jego rodziców, Janinę Małecką i jej mamę, Przemysława, Tadeusza Frąckowiak, Teresę Krauze, Dariusza Marosz, Mirosława Dolatę, Siostry Elżbietanki i Zmartwychwstanki, Brotke Halinę, Helenę, Tamarę, Liliannę oraz za zm. księży Zmartwychwstańców;

 

·       Lucynę i Józefa Skurzyńskich, Zofię i Jana Skurzyńskich, Stanisławę i Teofila Karolaków, Jadwigę Golasińską, Jerzego Nawrockiego, Felicję Lipigórską, Dariusza Sztandarowicza i Władysława Lipigórskiego; 1 T.B.

 

 

II Tajemnica: Biczowanie

 

·       Z rodzin: Krawców, Mordawskich, Frąckowskich, Nowakowskich i Szudarskich;

 

·       Iwonkę i Zbigniewa Chudzickich, Jadwigę i Mikołaja Sommerfeld, Joannę, Zygfryda i Eugeniusza Chudzickich;

 

·       Marię i Jana Kortusów, Zofię i Stanisława Pluta, Helenę i Johana Kahl, Michalinę i Piotra Jędrych, z rodziny Kortusów: Stanisława, Kazimierza, Mariana, Marka, Zofię Kostrzyńską, Kazimierę i Zenona Szczęsnych, Mariana Pińskiego, Jana Pluta, Aleksandra Filipowicza, Przemysława Marszałka, Jana Jędrych, Edwarda Gryska, Franciszka Kubicę, Czesławę Głowacką, Kazimierza Rakockiego i Annę Pluta;

 

·       Pawła, Joannę, Barbarę, Leona, Antoninę, Franciszka, Józefa Poraszka, Ludwika Srokę, Stafana, Jana i Kazimierę Jurek, Leokadię Kosicką;

 

·       Mariusza Frosta, Manfreda, Macieja, Jankę, Kazię, Dzidkę, Mirkę, Danusię, Elę, Małgosię, Basię oraz z rodzin: Guzikowskich, Samolińskich, Michalaków, Frostów i Jadwigę Misik;

 

·       Jolantę Gulczyńską, Helenę, Józefa Urbańskich, Andrzeja, Stanisławę, Ireneusza, Władysława Bartkowiak, Floriana, Mariusza Polackich, Stefana Bradziszewskiego i Zofię Jóźwiak;

 

·       Helenę, Witolda, Michalinę i Piotra Ładoń, Bronisławę i Jana Pawelec, Halinę, Waleriana, Jana, Zofię, Mariana, Jadwigę Ładoń, Zofię Wierkiewicz, Zenona i Marka Słabosz, Antoniegom Rogowicz, Janinę Kabała, Juliannę i Mariana Wroniak, Bożenę Potempa, Annę, Pawła, Lucjana Krawiec;

 

·       Mariana Grzechowiak, Wandę Rechnio, Leokadię Eckert, Antoniego i Henrykę Szymkowiak, Władysława Krzysztoń, Sławomira Tomaszyk, Marię Nowakowską, Zdzisławę Lech, Reginę i Stefana Psuty, Krzysztofa Buczkowskiego, Władysławę Wojciechowską i Leokadię Siejak; 2 T.B.

 

 

III Tajemnica: Cierniem ukoronowanie

 

·       Z rodziny Borowiaków: Cecylię, Stefana, Henryka, Zofię, Stefana, Jerzego, Józefa, Zbigniewa, Gabriela i Andrzeja, z rodziny Nowickich: Helenę, Szczepana, Wacława, Stanisława, Jana, Andrzeja, Walentego, Halinę i Grzegorza, z rodziny Nowaków: Reginę, Zygmunta, Czesława i Bogdana, z rodziny Niemczyków: Pelagię i Michała, z rodziny Gorzanów: Czesława, Jadwigę, Marię i Michała, Jozefa Tarczewskiego i zm. z rodziny, Mariana Berezowskiego, Tadeusza Ziberta, Zofię Dziubałkę i Ryszarda oraz z rodzin: Bernatów, Mametów, Matuszaków, Łakomych, Warteckich, Kobielów, Pawlaków, Pietrowskich i za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

·       Mariannę i Michała Król, Marię i Józefa Pietruszka, Franciszkę i Stanisława Szych, Józefę i Stanisława Pilarskich;

 

·       Mariana Bręka, Władysławę, Piotra, Franciszkę, Józefa, Mieczysława, Romana, Stanisława, Andrzeja Bręków, Franciszkę, Walentego Tomczaków, Joannę i Ludwika Lichotów, Irenę, Marcina, Hirka, Tadeusza Blachnierek, Helenę i Antoniego Michalskich, Czesława, Kazimierza Kaczmarek, Helenę i Władysława Wierzejewskich, zmarłych przodków z rodziny Tomczaków, Bręków, Staszewskich, Michalskich, Koteckich, Kmicików, Mateckich i Nowickich;

 

·       Z rodziny Leśniewiczów: Antoniego, Eleonorę, Zbigniewa, Zdzisława, Rozalię, Walentego, Michała, z rodziny Siekierskich: Helenę, Józefa, Stanisławę, Praksedę, Józefa, Jana, Gabrielę, Stefana, Stanisława Woźniak, Pelagię, Stanisława, Zygmunta, Andrzeja, Beatę Wyrwas Przemysława, Łukasza Budczak, Józefę, Ignacego, Mariana, Sylwestra, Kazimierę, Edmunda, Helenę, Jadwigę, Józefa Piechowiak Helenę, Stanisława, zm. sąsiadów z ul. Chłapowskiego 18 i wszystkich oczekujących naszej modlitwy; 3 T.B.

 

 

IV Tajemnica: Droga Krzyżowa

 

·       Z rodziny Świrskich: Józefa, Józefę, Zygmunta, Zbigniewa, Genowefę, Stanisławę, Jadwigę, Marię, Jana, Mariana, rodzinę Ujrzak: Anastazję, Franciszka, Annę, Stanisława, Władysława, Ludwikę, Ryszarda, sąsiadów, znajomych, koleżanki, kolegów i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

 

·       Apolonię, Ryszarda, Edwarda Kaczmarek, Iwonę Bydołek, Urszulę Ścisłowską, Tadeusza, Tomasza Śliwińskich, Władysława Rybarskiego, Mariannę, Marcina Kwiatkowskich, Stanisława Andrzejewskiego, Sławomira Dominiaka;

 

·       Jadwigę, Szczepana Ławniczaków, Marię, Teodora Omieczyńskich, Różę Mazurkiewicz, Jana, Martynę, Stanisława, Stanisława, Mikołaja, Tomasza Kolibabka, Weronikę Świadek, Anastazję, Zofię, Franciszka Omieczyńskich, Teresę, Zbigniewa, Leszka Walczaków, Irenę Jagielską, Barbarę Grobelny;

 

·       Marię, Magdalenę, Józefa, Jana, Andrzeja, Bronisława Kowalskich, Stanisławę, Piotra, Stefana, Eugeniusza, Bronisława, Hieronima Waligórów, Genowefę, Zenona, Petronelę, Zdzisława, Wandę Kaczmarków, Janinę, Mieczysławę, Wiktora, Pawła, Andrzeja Byczków, Pelagię, Ryszarda Tomalaków i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

 

·       Wandę i Henryka Stroińskich, Henrykę Sobierajską, z rodzin: Stroińskich, Otmianowskich, Sobierajskich, Dorin i Stein;

 

·       Teresę i Mariana Rutkowskich, Anastazję i Jana Bock oraz Stanisława Spławskiego;

 

·       Władysławę, Edwarda Chybickich, Franciszkę, Kazimierza, Włodzimierza i Stanisławę, Wojciecha, Gertrudę, Tinę Klawiterów, Benignę i Czesława, Rozalię i Marcina Adamskich, Ryszarda, Marcina, Zofię Pawlaków, Bogumiłę Florczak; 4 T.B.

 

 

V Tajemnica: Śmierć Chrystusa

 

·       Janinę, Antoniego Hofmanów, Katarzynę, Stefana, Leszka Niedroszlańskich;

 

·       Z rodziny Jahiel: Jana, Irenę, Krzysztofa, Władysława, Jadwigę, Franciszkę, Michała, Stanisława, Teresę, z rodziny Fryzubiak: Jana, Mariannę, Bronisławę, Tomasza, Czesława i Mariannę, Antoniego i Mariannę Wójcik, Bogdana Wycech, Marię i Władysława Kubiców, Grażynę i Marka Semrau, Krzysztofa Wytykowskiego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

·       Proksedę, Franciszka, Andrzeja, Bena Augustyniaków, Bolesława, Zofię, Danutę, Bogumiłę, Leona Czerwińskich, Wacława, Józefę, Sławomira, Adama, Marynę, Bogdana Bacik, Irenę, Jana, Jerzego Wylegałów, Joannę, Andrzeja, Władysława, Irenę, Jana Stachowiaków, Jana, Danutę Grobelny, Bożenę Wiza, Annę Stolińską, Marzenę Pawlaczyk, Marcela Joachimiak, Wacława i Krystynę Hendrysiak, Zenona Czosnowskiego;

 

·       Mariannę, Jana Kaczmarków, Mariannę, Antoniego Matylów, Mariannę, Stanisława Kaczmarków, Franciszkę, Leona Chudych, Jana Matylę, Irenę Turle, Stefanię i Stefana Wachowiaków, Stanisławę, Edmunda, Ryszarda, Wojciecha, Izydora Wachowiaków, Stanisławę, Edwarda Soszyńskich, Bogumiłę, Seweryna Kaczmarków, Alicję Krystofiak, Irenę Jesse i Kazimierza Dybizbańskiego;

 

·       Józefę, Piotra, Eleonorę, Salomeę, Pawła Woszczek, Julię, Stanisławę, Franciszka, Julię, Stefanię Pacel, Annę, Wasile Lefter, ks.bp Miłosława Kołodziejczyka, ks. Jana Nowackiego, ks. Alfreda Pawłaka, ks. Mariana Nowaka, Janusza Byzik i Danutę Front; 5 T.B.

 

 

 

TAJEMNICE  CHWALEBNE – ŚRODA

 

 

 

I Tajemnica: Zmartwychwstanie

 

·       Zofię, Aleksandra, Wiktorię, Jana, Teodozję, Józefę, Antoniego i Władysławę, Czesławę i Władysławę, Jadwigę, Juliana, Włodzimierza, Barbarę, Karola i Irenę, Jerzego, Teresę, Krystynę, Władysławę, Franciszka i Wandę, Helenę i Ignacego, Reginę, Konrada i Piotra, Mieczysława, Helenę, Eugenię, Konstantego, Adama i Helenę, Annę i Stanisława, Henryka, Marka, Katarzynę, Floriana, Gabrielę i Stefana, sąsiadów i znajomych, księży i braci Zmartwychwstańców z naszej parafii, Ewę, Halinę, Olgę i Tomasza, Jadwigę, Barbarę, Bożenę i Wandę, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, Sabinę, Helenę, Józefa, Janusza i Edwarda;

 

·       Janinę, Stefana, Mariannę, Stanisława Ciesielskich, Marię, Bogdana, Izabelę Gmerek, Mariana, Juliannę, Mariana, Zofię Talarczyków, Wiesława, Eugenię Nowackich, Mieczysława, Krzysztofa, Bożenę Juś, Tadeusza, Helenę Michalskich, z rodziny Tomczewskich, Michalskich, Ciesielskich, Talarczyków i Romana Frąckowiaka;

 

·       Z rodziny Raczyńskich, Gostyńskich, Puczyńskich, Podolskich, Kalineckich, Czajkowskiech, Korzeniowskich, Śmiesznych;

 

·       Franciszka, Joannę, Zbigniewa Kauch, Franciszka, Martę Piotrowicz, Antoniego i Rozalię Kauch, Michała, Marię i Jana Frysiaków oraz Stefana Jakubowskiego;

 

·       Mariannę Maćkowiak, Rozalię Schmit, Irenę, Adama Borowskich, Józefę, Mariana, Jerzego Klingerów;

 

·       Jana Kowalczyka, Marię i Henryka Owczarków, Jadwigę i Leonarda Kowalczyków, Katarzynę Bladowską, Marię i Adama Jóźwiaków;

 

·       Agnieszkę, Jana, Józefa Haładuda, Jadwigę, Bronisławę, Leona, Józefa, Wiktora, Pelagię Szelągów, Reginę, Mariana, Waldemara Roszczyńskich, Zygmunta, Gabrielę, Jana Grześkowiaków; 1 T.CH.

 

 

II Tajemnica: Wniebowstąpienie

 

·       Rozalię, Stanisława, Teklę Tomkowiaków, Stanisławę, Józefa, Stanisławę Pawlik, Jadwigę, Władysława Koszek, Pelagię, Józefa Andrzejczaków, Annę, Wincentego Jakubczaków;

 

·       Z rodziny Klugów, Pszeniczka, Przewoźnych, Kubaszewskich, Szygenda i dusze w czyśćcu cierpiące;

 

·       Włodzimierza, Leona, Zenona, Wandę, Janinę, Mariannę Brauze, Helenę, Antoniego Bartkowiak, Zofię Ratajczak, Teresę Chabowską, Zygfryda Wilczyńskiego;

 

·       Katarzynę, Antoniego i Ireneusza Majewskich, Reginę Markowiak, Mariana i Pawła Pikosz, Irenę i Władysława Niewiadomskich, Marię i Andrzeja Majewskich, Leokadię Marciniak, Krystynę Markowiak, Gizelę Snóżka, Kazimierę i Jerzego Markowiaków, Feliksa Marciniak i Radzisława Stanisławskiego;

 

·       Józefę i Ignacego Narzekalskich, Franciszkę i Edmunda Wojteckich, Praksedę i Leona Łosińskich, Helenę Kaczmarek, Marię i Stefana Weiss, Anielę i Władysława Rybackich, siostrę Annę Kulczycką, ks. Aleksandra Woźnego, Janinę Kulka, Mirosławę i Stefana Biniszkiewiczow, Mirosława Frajerczak, Henryka, Remigiusza Tomczak i Gertrudę Bochenek;

 

·       Gabrielę, Władysława, Tadeusza Nowak, Genowefę, Józefa, Kazimierza Michalaków, Krystynę Połoczyńską;

 

·       Marię, Stefana Hedrychów, Helenę, Wincentego, Jolantę, Józefa i Jadwigę Maciejewskich, Leokadię, Marię, Barbarę, Władysława i Stanisława Koniecznych, Jadwigę i Stanisława Czyż, Annę i Ludwika Tomaszewskich, Barbarę i Jana Paterskich, Zofię i Stefana Szajdaków, Marię i Ryszarda Klewin, Władysława Leszczyńskiego, Leokadię Buczkowską; 2 T.CH.

 

 

Tajemnica III: Zesłanie Ducha Św.

 

·       Macieja Łakomego, Janusza Noskowicza, Bronisława Kolendowicza, Katarzynę Szymkowiak i Zdzisława Strubę;

 

·       Henryka, Bolesława, Jozefę Książkiewiczów, Józefa, Salomeę, Alfonsa, Alojzego, Zdzisława Lisiak, Franciszka, Piotra, Martę Orpel, Michalinę, Antoniego Bakselerowicz oraz wszystkich z rodziny Woźniczków i Szymkowiaków, Marię Spychaj, Juliusza i Władysławę;

 

·       Michała, Apolonię, Stefana Adamczaków, Stanisława, Katarzynę, Annę, Jana, Floriana, Cecylię Piechockich, Teresę, Bronisława, Karola, Michała Jaroszyńskich, Janusza Laskowskiego, Janinę i Wacława Muszyńskich, Stefanię, Stanisława, Wojciecha Roszaków, Romana, Franciszka, Irenę Maćkowiaków, Helenę, Bonifacego, Bogusława Sądowskich, Władysława, Elżbietę, Halinę Stefaniak, Joannę Kulawiak, Eugenię Majewską, Elżbietę, Zygmunta Szulców;

 

·       Mariana, Czesławę Filipowskich, Łucję Jaroszyńską, Annę Dopierała, Bogusławę Skrzypczak, Jana, Marię Dziubek, Piotra, Helenę, Teresę, Ireneusza Kmicików, Łucję Krawczyńską, Jolantę Gąsiorek, Stansiławę, Alojzego Trojanowskich, Leona, Praksedę, Kazimierza Adamczaków i Kazimierza Ciesielskiego;

 

·       Henrykę i Hipolita Buszka, Małgorzatę Masłowską;

 

·       Mariana Ligora, Jana, Praksedę Kasprzak, Alicję Paczkowską, Kazimierę, Tadeusza Opasów, Mariana Pola, Irenę Kapelusz, Jadwigę Lelonek, Kazimierę, Zbigniewa Czarnotów i za dusze w czyśćcu cierpiące; 3 T.CH.

 

 

·       Tajemnica IV: Wniebowzięcie N.M.P.

 

·       Władysława, Bożenę Komarnickich, Barbarę Wierzbińską, Zbigniewa Dybiec, Tadeusza, Jadwigę, Stanisława Kozielę, Marię, Antoniego Komarnickich, Mieczysława, Andrzeja Stopolny i Stefana Stuligrosza;

 

·       Juliana, Antoniego, Marię, Jadwigę, Janinę, Kazimierza, Michała, Kazimierę Szczepanik, Elżbietę, Stefana Bołoczko, Zofię, Stanisława Siejek, Stefana, Cezarego, Józefa, Gracjana, Eleonorę Kłosów, Joannę, Wacława Wojczyńskich, Janinę, Stanisława Turno;

 

·       Władysława, Jadwigę, Stanisława, Jerzego, Józefa, Zofię, Danielę, Stanisława Woźniaków, Stanisława, Joannę, Tadeusza, Bronisławę, Walentego, Longinę, Michała, Martę, Józefa i Józefę, Janinę, Marię, Franciszkę Szablewskich, Andrzeja i Mariannę, Helenę, Stefana, Stanisława, Joannę Żurowskich;

 

·       Andrzeja, Zenitę i Józefa Gruszczyńskich;

 

·       Marię, Stefana Czaińskich, Zofię i Wojciecha Bakowskich;

 

·       Barbarę Pietraszak, Zbigniewa i Emilię Bakowskich, Jolantę Hantke, Władysława Jażdżynę, Wojciecha i Marię Kliczbor, Jana i Joannę Mośko;

 

·       Zofię, Grażynę, Piotra, Mariana i Urszulę, Pelagię i Kazimierza oraz Marię Zalisz, Bożenę i Waleriana Owczarczak, Zbigniewa Głowackiego;

 

·       Kazimierę i Stefana Łakomych, Mariannę i Piotra Chojnackich, Genowefę i Zygmunta Chojnackich, Kazimierza Pawłowicza, z rodziny z Jankowa, Marcelego Hildebrandt Pruskiej Klary Kaulfussówny, Irenę Bełczykowską;

 

·       Henryka, Stanisławę, Alfredę, Pawła Lewek, Łucję, Władysława, Mariana, Adolfa Sroczyńskich, Mirosławę Sydor, Irenę Helak i Zdzisława Stachowicz;

 

·       Za ++ Annę i Jana Pankiewicz, Wiktorię i Franciszka Dyląg oraz z rodzin: Pankiewicz i Dyląg, Gancarz, Zięba, Wójcik, Lewanda, Szydłowski, Stanula, Socha, Lisowski, Dziedzic, Kasowicz, Madej, Kuraś, Buś, Ks. Władysława Pawikowskiego, Teresę i Brunona Zinkel, wszystkich krewnych, znajomych, przyjaciół i dobrodziejów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

·       Teresę Budzisz, z rodziny Budziszów, Maćkowiaków, Urbanków, Pawłowskich, Ryszarda Czarnieckiego, Nikosa Chadzinikolau i dusze w czyśćcu cierpiące; 4 T.CH

 

Tajemnica V: Ukoronowanie M.B.

 

·       Teresę, Stanisława, Stanisławę, Ignacego, Czesława, Henryka, Andrzeja Koniecznych, Franciszkę, Jana Połków, Marię, Mariana, Ewę, Andrzeja Borskich i dusze w czyśćcu cierpiące;

 

·       Leokadię, Jarosława, Mariana, Janusza, Pelagię, Martę, Bognę, Franciszka, Żanetę, Ziemisława, Lubomirę, Kazimierza, Irenę, Witolda, Bronisławę, Albina, Lucjanę, Aleksandra, Jadwigę, Leona, Lilianę, Krystynę Babst, Apolonię, Marcina, Wandę, Wiktorię, Katarzynę, Antoniego Piętka, z rodziny Adamskich, Geislerów, Masłowskich, Kniołów, Muchajerów , Graczyków, Poprawów, Kajdaszów;

 

·       Agnieszkę i Franciszka Krauze, Jadwigę, Bartłomieja, Irenę, Franciszka Mączyńskich, Jadwigę, Jana, Marię Szała, Mariana Golaka, Nadzieję, Annę, Stanisława Baczyńskich, Lubomirę Bakalarz, Jadwigę Woźniak, Józefa Mleczka, Krzysztofa Nowakowskiego;

 

·       Halinę, Jana Jaśkiewicz, Stefanię Łowicką, Irenę i Stanisława Szuleta, Stanisława i Mariannę Jaśkiewicz oraz Alicję Kwaśniewską;

 

·       Zofię, Julię i Antoniego Barta, Cecylię i Jana Grabowskich, Gertrudę i Franciszka Przybysz, Władysławę i Leonarda Paluszkiewicz;

 

·       Helenę, Edmunda, Juliana Majewskich, Anastazję, Stanisławę, Juliana Szymańskich, Jolantę, Andrzeja Nawrot, Alicję i Piotra Konarzewskich, Aleksandrę Borys, Bożenę Żanną;

 

·       Zdzisława, Helenę, Alojzego Wysockich, Ludwika, Helenę, Zofię, Zygmuntę, Kazimierza, Łukasza, Piotra Leciejewskich, z rodziny Wysockich, Leciejewskich, Bednarczyków i Krzyżaniaków;

 

·       Józefa, Jana, Petronelę Koniecznych, Alojzego, Bogdana Fornalik, Ryszarda Czyż, Zygmunta Piwosz, Stefana, Emilię Koszut, Macieja, Józefę, Helenę Luleczków, Hipolita, Marka Piwkowskich, Franciszka, Antoniego, Stanisławę Piwkowskich, Marię, Czesławę, Franciszka Koniecznych, Marcina, Józefę Pajchrowskich oraz Pelagię Nowak;

 

·       Mieczysława, Helenę, Barbarę, Kazimierza z rodziny Flanc, zm. z rodziny Skrzyńskich, Annę, Józefa, Jana, Krystynę, Krzysztofa, zm. z rodziny Bieleckich: Barbarę i Janusza, Mariana Suskiego, Józefa, Krystynę, Marię Wojtys, Julię, Wojciecha, Zbigniewa Siemianowskich;

 

·       Gerarda, Dorotę, Józefa Jędrulok, Aleksandrę i Kazimierza Jędraszczyk, Halinę Grzesińską, Jana i Władysławę Karcz, Mikołaja Walczaka i zmarłych z rodziny, Wiktorię i Tomasza Larek, Wawrzyńca, Teodora Maciejak i zmarłych z rodziny; 5 T.CH.

 

 

 

TAJEMNICE  ŚWIATŁA – CZWARTEK

 

I Tajemnica: Chrzest Jezusa w Jordanie

 

·       Marka, Stefanię, Zenona Relewicz, Helenę i Stefana Bartkowiak, Mariana Kominek, Irenę i Aleksandra Żawżarow, Marię Echaust, z rodziny Bartkowiak, Cieluch, Krystynę Fojudzką, Irenę Dudziak, Grażynę Paczkowską, Włodzimierza Kubiak i Ewę Kietlińską;

 

·       Weronikę, Antoniego Korcz, Janinę, Eugeniusza, Jarosława Zaremba, Antoniego i Mariannę Niemczewskich, Franciszka, Teodora, Franciszka, Agnieszkę, Renatę, Zofię Kwaśniewską z mężem, Łukasza Ambroziaka, Jana Januszkiewicz, Wiesława Stark, państwa Lipińskich, Rybickiego, Makowskiego, tatę Ani, mamę Doroty, z rodziny Niemczewskich, Gregoruków, bliskich, znajomych i sąsiadów oraz dobrodziejów;

 

·       Mirosławę Patelską, Władysławę, Czesława Rybczyńskich, Jerzego Rybczyńskiego, Teklę i Jana Górniak, Sabinę i Bolesława Człapka, Bronisławę Kuczma, Bolesławę Beruer, Romana Nawrot i Przemysława Andrzejewskiego oraz Janusza Klorek;

 

·       Zmarłych Członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Irenę Jagielską, Olgę Falkowską, Bożenę Tarka, Edmunda Rena, Krystynę i Czesława Ptak, Tadeusza Śmigaja i Marię Braniecką, księży: Ireneusza Hanzewniaka, Stefana Psutego, Stefana Schude, Zygmunta Thima, Władysława Koska, Władysława Piaskowskiego, Adama Pawłowskiego, Władysława Mniejżyńskiego i Edwarda Pośpiesznego;

 

·       Dariusza Filusa, Andrzeja Surmę, Pawła Handschuh, Macieja Dziedziniewicza, Mariusza Bobonia, Halinę Kwiatkowską, Włodzimierza Klińskiego, Adama, Helenkę Napartyca, Stanisława Pawlika i za dusze w czyśćcu cierpiące; 1 ŚW.

 

 

Tajemnica II: Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

 

·       Zbigniewa, Jana, Józefa Przybylskich, Jana, Mariannę, Antoniego, Marię, Szczepana, Józefa Maćkowiak, Walentego, Józefę Kaczmarek, Marię i Józefa Pakuła, Jadwigę Włosowicz, Halinę Krzyżanowicz i za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

·       Michalinę, Franciszka Sapor, Stanisławę, Walentego, Irenę, Marię, Krystynę, Lecha Józefowicz, Helenę, Aleksandra, Michała i Marię;

 

·       Eugeniusza, Przemysława, Helenę, Henryka Gaworzewskich, Reginę, Floriana, Sebastiana Nadolczak, Wiktorię, Pawła, Maksymiliana Napartych, Irenę, Józefa Staniszewskich, Eugenię Matuszewską, Feliksa Duszyńskiego, Czesława Stawickiego, Pelagię, Stanisława, Henryka Piechockich, Anielę, Władysława Sztejbach, Bożenę, Henryka Górnych, Marię Godziewską, Geralda Emmicha;

 

·       Bronisława, Apolonię, Elżbietę i Marię Prochowicz, Ludwika i Józefę Warpas, Wojciecha, Marię, Jerzego Knopowskich, Pelagię Grembowicz;

 

·       Marię, Leona, Floriana Grzesiak, Helenę, Walentego Wyszkowskich, Martę, Jakuba, Dezyderego Śliwińskich, Annę, Feliksa Burdajewicz, Kunegundę Ogórkiewicz, Marię Ciszek-Maissner, Karola i Henryka Rolskich, Danielę i Teofila Kaczorowskich oraz Zenona Grabowskiego;

 

·       Bronisława Okupniak, Jadwigę, Walentego, Edmunda, Bronisława, Józefa, Henryka. Leszka, Łucję, Franciszkę Raduła, Martę i Seweryna Olejniczak, Leona i Jadwigę Wawrzyniak, Antoninę, Michała, Walentego, Janinę, Stanisława, Mariana, Zygmunta, Leona, Eugeniusza Okupniak, Janinę, Mariana Tórz, Floriana Mrowińskiego, Bogdana Olejniczak i Irenę Grzegulską;

 

·       Stanisławę, Ludwika Ratajczak, Stanisławę, Wiktorię i Piotra, Kazimierza i Mariana Iwanowskich, Jadwigę, Ignacego Mielcarek, Antoniego Ptaszyńskiego, Stefana Ciesielskiego; 2 ŚW.

 

 

Tajemnica III: Głoszenie Królestwa i wezwanie do nawrócenia

 

·       Stefana, Pelagię, Władysława, Zofię, Julię, Mariana, Jana, Elżbietę, Katarzynę, Teofila, Marka, Andrzeja, Antoninę, Antoniego, Mariannę, Genowefę, Gertrudę, Edwarda, Jana, Edwarda, Franciszka, Anielę, Helenę, Irenę, Janusza, Stanisława, Władysławę, Helenę, księży Władysława i Włodzimierza, Stefana, Ireneusza, Mieczysława i wszystkich księży Zmartwychwstańców oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

·       Mariannę, Józefa, Stanisława Witkowskich, Weronikę i Franciszka Purol, Pelagię, Walentego, Józefa Kuśnierczuk, Telesfora Filipiak, Teresę Olejniczak, Ewę Kubiak, Teresę Kwitowską, Elę Kozłowską i Feliksa Majcherek;

 

·       Czesława Kanoniczaka, Pelagię Kuźniacką i Wojciecha, Marię Franke (3kartki)

 

·       Danutę Maślanka i z rodziny Maślanka, Martę, Franciszka i Krystynę Konklewskich, z rodziny Konklewskich, Aurelię Lewandowską, Jadwigę, Stefana i Edwarda Walkowiak;

 

·       Zofię, Alojzego, Annę, Cecylię, Martę, Marię, Jana, Bernarda, Jana Kokott, Stanisławę, Stanisława, Irenę, Edwarda Otto, Marię i Walentego Wawrzyniak, Helenę, Bolesława, Stanisława Grodzkich, Annę, Stanisława, Annę i Andrzeja Laskowskich, Helenę, Fryderyka Lorenc, Irenę, Mieczysława Stefaniak oraz Barbarę Śliwińską;

 

·       Halinę, Mariana, Mariannę i Jana Knioła, Marię, Piotra, Zygmunta Antoszewskich, Anielę, Maksymiliana, Stefanię, Zenona Wielanów, Stefanię, Bronisława, Janusza Gołkowskich, Marię, Mariana Szpalów, Halinę, Marka Frąckowiaków, Krystynę, Olgierda Hurko-Romeyko, Gertrudę, Wincentego, Kazimierza, Helenę, Halinę, Edwarda Ciemniejewskich, Annę, Stefana Nowackich, Stefanię, Stanisława Burtchardtów, Wandę, Leona Musiałów i Stanisława Wołkowskiego; 3 ŚW.

 

 

Tajemnica IV: Przemienienie Pańskie na Górze Tabor

 

·       Martę, Sabinę, Walentynę, Antoniego, Ignacego, Mariannę Bartkowiak, Jadwoigę, Annę, Zbigniewa Pląskowskich, Aleksandrę, Helenę, Władysława Rutkowskich i Jerzego Florczuk;

 

·       Gabrielę Smolną, Czesławę, Franciszka Wesołowskich, Dariusza, Bogumiła, Zofię Cejba, Henryka Cerańskiego, Barbarę Szymczyńską i Wojciecha Pełczyk;

 

·       Antoniego, Jana, Walentego, Pelagię, Henryka i Leszka Dolaty, Helenę, Wojciecha, Leokadię, Stanisława, Różę i Bronisława Piechockich oraz Marię Wyrwał;

 

·       Marię, Stefana, Wojciecha Filipiak i z rodziny Filipiaków, Bartkowskich oraz ich dzieci, Henryka Stryjakowskiego, Jerzego Szałkowskiego, Władysława i Zdzisława Jasińskich, Janka Dyhdalewicza, Gabrysię Batkowską, Czesławę i Stanisława Kubiaczyk;

 

·       Mieczysława Nowak, Kazimierza, Irenę Frąckowiak, Zygmunta Ławniczak, Wandę, Stefana Rynkiewicz, Władysławę i Józefa Stefaniak oraz Mirosławę Kozłowską;

 

·       Emila Horniatkiewicz, Lucynę i Wiesława, Zofię i Władysława Wojciechowskich, Joannę i Marcina Załachowskich, Zofię Kraszewską i Władysławę Lambui;

 

·       Urszulę, Henryka, Hieronima, Jana, Leszka, Janusza, Stefanię, Stanisława, Władysławę, Genowefę, Michała, Helenę, Zofię, Marka, Andrzeja, Stanisława, Helenę, Stefana, Teresę, Bożenę, Franciszka i Piotra;

 

·       Magdalenę, Elżbietę, Danutę, Józefa, Bogusława, Konrada, Andrzeja Janiszewskich, Kazimierę, Annę, Marię, Pelagię, Teodora, Franciszka, Zdzisława, Jerzego Nowickich, Wiktorię i Jakuba Tomczaków, Franciszkę i Wojciecha Garczyków;

 

·       Władysławę, Józefa Walczak, Józefa Janik, Ewę Kaczmarek, Stanisławę i Walentego Olszewskich, Mirosławę i Stefana Biniszkiewiczów;

 

·       Katarzynę, Szczepana, Józefę, Stanisława, Joannę, Władysławę, Stanisława, Mariannę, Jana, Leokadię, Franciszka Michalskich, Annę, Antoniego i Stefana Guzików; 4 ŚW.

 

 

Tajemnica V: Ustanowienie Eucharystii

 

·       Stanisława, Józefę, Franciszkę, Szczepana i Katarzynę Kaźmierczak, Annę, Antoniego i Stefana Guzików oraz Sabinę Dobek;

 

·       Weronikę, Franciszka Kaźmierczak, Antoniego i Wiktorię Czapla, Aurelię i Mariana Garstka, Edwarda, Jacka, Joannę i Izydora Kornackich, Janinę i Zofię Kowalewskie, Gertrudę Salkowską i Helenę Kucharską, Marię, Janinę, Wandę, Bronisława i Mariana Błotni oraz Bernarda Bekas;

 

·       Romana, Marcina, Zofię, Józefę, Franciszka, Władysława, Janinę Kasztelan, Jadwigę Nawrot, Cecylię Sadyś, Marcina, Marię Chwirot, Helenę, Zygmunta Kwiatkowskich, Weronikę, Andrzeja, Stefana Holzapfel, Andrzeja, Stefanię, Józefa, Krystynę Skrzypczaków, Elżbietę, Wojciecha Nowackich;

 

·       Jerzego, Mariannę, Edwarda Marcinkowskich, Mariannę, Kazimierza, Zenona, Janusza, Marcina, Joannę, Irenę, Wiktora, ks. Czesława, Stefanię, Urszulę, Zygmunta Świerkowskich, Martę, Różę, Władysława Rutkowskich, Bogdana Przyweckiego, Helenę Kwaszczyńską, Kazimierę Kulkę, Felicję, Tomasza Psuje, Leokadię Krawiec, Stefanię i Edwarda Bielak, Józefa Wyrębka, Aleksego Kęsy, Ewę Luborską, Jana Urbańskiego, Marię, Czesława, Kazimierza Suszczyńskich, Antoniego, Grzegorza Płatków, Edwina;

 

·       Z rodziny Skorlińskich, Olszewskich, Garbowskich, Malwinę Hermaszuk, Bazylego Cupa;

 

·       Paulinę, Szczepana, Wandę, Eugeniusza, Ireneusza, Edmunda Kolasa, Rozalię, Michała, Tadeusza, Czesławę Walczak, z rodziny Starostów, Lipińskich, Ludwińskich, Smurów, Sarnów, Maćkowiaków, Pruchnickich i Kucnerów, Zofię, Tadeusza Walczak, znajomych i krewnych;

 

·       Krystynę Mamet;

 

·       Annę i Czesława Kasprzaków, Weronikę i Piotra Paszkowskich, Marię Przygodzką, Katarzynę Bachman, Reginę Sobkowiak, Irenę Kawecką, Teresę Tul, ks. Stefana Psutego;

 

·       Eleonorę, Marię, Marcina Przybylskich, Stefanię, Jana Kasprzaków, Helenę, Czesława Jankowskich, Bronisławę, Telesfora Mytko, Irenę, Mariana Michalaków, Kunegundę, Mariana, Stefana, Józefa, Czesława, Franciszka Kasprzaków, Wandę Rekiel;

 

·       Marię, Kazimierza, Jadwigę, Marcina, Czesława Grajewskich, Małgorzatę, Sylwię, Janusza Gulczyńskich, Antoninę, Karola Schulc, Marka Tuszewskiego;

 

·       Krystynę, Waldemara Berg, Tadeusza i Lucynę Piekucińskich, Mieczysława Malinowskiego, Marcina, Edmunda Polachowskich, Klarę i Jana Berg i za dusze w czyśćcu cierpiące; 5 ŚW.

 

 

 

TAJEMNICE  BOLESNE – PIĄTEK

 

 

 

I Tajemnica: Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

 

·       Jana, Marię, Andrzeja, Helenę, Bronisława, Leona, Józefa Kisły, Annę, Czesława Szostak, Barbarę, Annę, Leonarda Rudkiewicz;

 

·       Ryszarda Zboroń, Wacławę, Eugeniusza Gajewskich, Barbarę, Tadeusza Drobińskich, Barbarę, Andrzeja, Jadwigę, Stanisława Zboroń, Stefana Chojnackiego, Janinę Michałowską, Jerzego Nowak;

 

·       Stanisława, Mariannę, Czesława, Mariannę Powała, Annę, Józefa, Stanisława, Eugeniusza Piórkowskich, Leokadię, Walentego Żywica, Stanisławę Banul, Władysławę Lapert, Danutę Plucińską, za dusze w czyśćcu cierpiące, Teresę, Czesława, Marka, Romana Nemiec i z rodziny Nemiec, Annę, Piotra Lange, Halinę Dolała, Brunona, Pelagię, Floriana, Władysława Tietz (czyt. Tyc);

 

·       Zofię, Wincentego, Aurelię, Władysławę, Hannę, Piotra, Wiktorię, Antoniego Budasz, Jana, Marię, Stefanię Stachowiak, Leokadię, Stefana Nowackich, Kazimierę, Stanisława Walczaków, Krystynę, Edwarda Pilny, Alinę, Zbigniewa Łakomskich, Hannę Urbaniak, Władysławę, Edmunda Jasiewiczów, Alicję Mańkowską, Ewę Suzin, Czesława Jerzak, Jerzego Wierszyckiego, Benedykta Mizerkę, Marię Śrom, Jolantę Karolak, Antoninę, Walentego Łakomskich;

 

·       Elżbietę, Michała, Bronisława, Barbarę;

 

·       Urszulę, Bronisława, Władysławę, Bogdana, Józefa, Marię Sobalaków, Leona, Mariannę, Leokadię Nowak, Stanisława, Franciszkę Jaśkiewicz, Ryszarda, Janinę Nowackich, Romana, Irenę, Jacka Mieloch, Marię, Janinę Wawrzyniaków;

 

·       Wojciecha, Urszulę Wypych, Ryszarda, Krystynę, Eugeniusza Wysockich oraz z rodzin Wypych i Wysockich;

 

·       Witolda, Mieczysławę, Jacka, Wacława, Janinę Kokocińskich, Marka, Krystynę, Mariana, Marię, Piotra Byzia, Marię i Ludwika Wolko, Juliannę Tomalak, Walentynę, Bronisława, Henrykę Rauchut, Janinę, Alfonsa, Zbyszka Pawlak, Zofię, Heliodora Antczaków, Henrykę, Mikołaja Hałaj, Sławomira Dudzińskiego, Leszka Olejnik, Marię Komendzińską, Marię Kisiel, Rozalię Kaczmar; 1B

 

II Tajemnica: Biczowanie

 

·       Różę, Stanisława, Jarosława, Stanisławę Kiełbasa, Rozalię, Aleksandrę, Józefa, Wiesława Fabianów, Zofię Jankowiak, Joannę Krzyżastaniak, Macieja Skrzypczak, Roberta Ciesielskiego i Henryka Drętkiewicza;

 

·       ++ z rodz. Antkowiaków, Margowskich, Gielów, Wiśniewskich, Celińskich, Skibinskich; Mariana, Władysława Antysiaków, ++ z rodz. Rogaczewskich Henryka, Władysława, Mariana, Beatę, Krzysztofa, Bogdana, ++ Rogackich, Bożenę; ++ kapłanów, dusze w czyśćcu cierpiące, dzieci nienarodzone, przodków.

 

·       Martę, Zygmunta, Pelagię Jana Misiornych; Józefę, Stanisława, Aleksandrę, Alojzego Kasztelan; Stanisławę, Aleksandra Kujawa, Jerzego Rothe. Andrzeja Raczkowskiego.

 

·       Mariana, Stanisławę, Stanisława, Jana, Janinę Kubiak; Jadwigę, Walentego, Stanisława, Benignę, Stefana Dardas; Antoninę, Kazimierza Hain; Helenę, Zbigniewa, Jerzego Kobyłka, dusze w czyśćcu cierpiące.

 

·        ++ z rodz. Stachowiaków, Krzywdów, Kaczmarków, Kulinskich, Nowaków, Andrzejewskich, Nowickich, Ślazewiczów, Blumreder, Karwowskich, Nabzdyków, Kobierskich.

 

·       Kazimierę, Ryszarda Dopierała; Leszka, Jana, Marka Kalemba; Mariannę, Józefa Kaczmarek; Józefę, Wincentego Dopierała; Ryszarda, Sławomira Stachowiak; Kazimierę, Janinę, Franciszka Kulińskich; Irenę, Mariana Suszek; Joannę Gielniak, Stanisławę, Benedykta Dopierała; Zbigniewa Nowakowskiego, Elżbietę, Wacława Gościniak; Artura Maćkowiak, Piotra Golusińskiego.

 

·       Remigiusza, Elwirę Czerwińskich; Tomasza Szymarka, Włodzimierza Przybylskiego, ++ ze wspólnoty "Nie jesteś sam", ++ z rodz. Szymarków, Czerwińskich, Rychłowskich.

 

·       Joannę, Jana, Teresę i ++ z rodz. Madziarów; Józefę, Seweryna, Bronisława i ++ z rodz. Jacoszków. Barbarę Zemba, Tarsylię i Kazimierza Panufnik.

 

·       Janinę, Zbigniewa, Martę, Stanisława Nowaczyk; Irenę Szczechowiak; Jerzego Popenda i ++ z rodz. Nowaczyk; Rozalię, Władysława, Ryszarda Jabłońskich; Katarzynę Michniak, Marylę, Elżbietę, Halinę, Mariana, Antoniego, Joannę Flieger; Katarzynę, Józefa Michniak; Józefę, Jana Jabłońskich; Bogusławę Paplaczyk; Mariannę, Mariana, Ryszarda Gierczyńskich. 2B

 

III Tajemnica: Cierniem ukoronowanie

 

·       Martę, Józefa, Zofię, Mariana, Mariannę, Jana, Zofię, Jakuba, Walerię, Kazimierza, Rozalię, Stanisława, Andrzeja, Jakuba, Jasia, Mikołaja, Patryka, Eleonorę, Stanisławę, Zofię, Władysława, Stefana, Romana, Józefa, Genowefę, Józefa, Agnieszkę, Annę, Józefę, Jadwigę, Franciszkę.

 

·        ++ z rodz. Gajdów, Solarków, Cęcków, Ziółkowskich, Adrych, Kurowskich, Robakowskich, Kaczmakków, Pietrowskich, Majchrowiczów, Kobyłków, Zająców i Błaszaków.

 

·       Marię, Jana, Pelagię, Stanisława, Józefa, Marię, Katarzynę Peda; Zofię i Józefa Tomaszewskich; Józefę, Edmunda, Elżbietę, Andrzeja Napierlaskich; Mariannę i Stefana Kazubek; Sławomira Baranowskiego, Bronisławę Hałas; Joannę i Mieczysława Godzich.

 

·       Józefa, Adasia Cherek; Franciszka, Stanisławę, Hieronima Wesołek, ++ z rodz. Cherków, Wesołków, Prymelskich, Pliszków.

 

·       Franciszka Nowakowskiego, Wiesława Adamczaka, Grzegorza Pakułę, Stanisławę, Stanisława, Reginę, Wacława, Irenę, Jana Prymelskich; Franciszka, Stanisławę, Hieronima Wesołek; ++ z rodz. Nowakowskich, Prymelskich, Janiszewskich.

 

·       Urszulę, Teodora, Bronisławę, Benignę, Maksymiliana, Jerzego, Bronisława, Kazimierę, Bożenę, Halinę, ++ z rodz. i przyjaciół, ks. prob. Seweryna Fikusa.

 

·       Gertrudę, Czesława, Zbigniewa, Genowefę, Nepomucynę, Leona, Józefa Zająców; Marię, Jana Wrocińskich; Zofię, Jana Karpińskich; Marię, Jana, Adama Komisarków; Czesława, Stanisława, Irenę Łopińskich; Piotra Szymczak, Włodka Łyk, Anielę Łapińską, Grażynę Banachowicz, Stefana Zwierzyńskiego, Reginę Zając. Kazimierza, Andrzeja Kaniewskich, ++ z rodz. Kaniewskich, Narankiewiczów, Dudów.

 

·       Antoninę, Stefana Nowaków; Franciszkę, Józefa Sroków; Zofię, Jana, Jarosława Tomalaków; Felicję, Mariana Bartosiewiczów; Dorotę, Bolesława, Ziemonita Górskich. 3B

 

IV Tajemnica: Droga Krzyżowa

 

·       Antoninę, Mariana, Marię, Franciszka, Joannę, Andrzeja, Leokadię Michalskich; Czesławę Brysiak, Marię, Piotra, Stanisława, Irenę Grygier; Józefa, Annę, Martę Mielcarek; Stefanię, Teresę, Jana Dolatów; Roberta Kamińskiego, Mariana Bereszyńskiego; Genowefę, Malwinę, Krzysztofa, Bogdana Kornobis; Lecha Drzymałę, Mieczysława Synaradzkiego; Krystynę, Alfonsa Michalak; Marię, Stefana Tojek; Marię, Franciszka Błaszczaków; Czesława Łuszczaka, Tadeusza, Krystynę Przykłodzkich; Anastazję Kubczyk, wszystkich krewnych, znajomych, księży, dusze w czyśćcu cierpiące.

 

·       Mariana Maciejewskiego, Kazimierza, Wiktorię, Barbarę Czajkę; Jadwigę, Marcina Podlewskich.

 

·       Mariannę, Anielę, Irenę, Brunona, Wacława, Władysława, Władysława Górskich; Mieczysława, Wojciecha, Władysława, Bronisława, Józefę, Martę Chomikowskich; Norberta, Alfreda Bache; Stefanię, Józefa, Ryszarda Tyran.

 

·       Annę, Franciszka, Bogdana, Józefa, Mariannę Gromadeckich; Andrzeja, Józefę Kajdor, Teodora, Wiktorię Klak; Władysława Walkiewicz, Wiktorię, Józefa Naskręt. Emilię Kny.

 

·       Marka, Aleksandrę, Henryka, Adama, Ewę Płonka i ++ z rodz. Płonków; Andrzeja Kozłowskiego i ++ z rodz. Kozłowskich; Józefę i Leona, Mariana, i Marię Mocnych i ++ z rodz. Mocnych; Kazimierza Ratajczaka, ++ pomordowanych w obozach koncentracyjnych.

 

·       Józefa, Ignacego, Czesława, Zofię, Helenę, Krystynę Sobczaków; Stefana, Marcjannę, Andrzeja, Kazimierza, Stanisława Maćkowiaków; Stefanię, Bronisława, Eugeniusza Ziółkiewiczów; Władysława Maćkowiaka, Janinę, Andrzeja Kowalskich; Stanisławę, Franciszka Pietrzaków. 4B

 

 

V Tajemnica: Śmierć Chrystusa

 

·       ++ z rodz. Maciejewskich, Urbańskich, Jabłońskich, Płudowskich, Sztaub. Ryszarda, Albinę, Józefa, Jana, Mieczysława Szafran; Pelagię, Mikołaja, Waldemara Lamęckich; Artura Szklarz, Sylwestra Piętka. Marię, Mariana Wilk; Jadwigę Kasprzak; Agatę, Władysława Tomiak, ++ z rodz. Tomiaków; Marię, Stanisławę Grześk.

 

·       Marcina, Franciszka, Eugenię, Weronikę, Bolesława Wysokińskich, Władysławę i Aleksandra Zawisza;

 

·       Halinę, Bronisława, Grażynę, Andrzeja, Stanisławę i Jana Olszewskich, Antoninę, Monikę Delikta, Bolesławę Karafa, Zofię, Szczepana, Jana, Kazimierza i Hieronima, Agnieszkę i Teofila Kosmowskich, Stanisławę i Stanisława Chwiałkowskich;

 

·       Edwarda, Leona, Janinę, Zdzisława, Mariana Sendereckich, Hannę, Sylwestra Seluch, Janusza Sierakowskiego, Henryka Nogalskiego, Ewę, Jana Dąbek, Wojciecha Kandulskiego, Jana, Mirosława, Jana Ginter, Michała, Kunegundę, Stanisława, Zbyszka, Waldka Słowińskich, Weronikę, Kazimierza Nogalskich, Marka Nowak, Mariana Sobkowiaka, Mariana Kuźniarek, Stanisława Biegaj, Andrzeja Pajchrowskiego, Marię, Zygmunta Korzeniewskich, Annę, Michała, Jana, Andrzeja Gryczko, Marię, Jana, Annę, Ryszarda Polarczyk, Edwarda, Antoninę Rzepczyńskich, Eugenię, Irenę Karpowicz, Jana Nowak, Krzysztofa Kowalewskiego, Wojciecha Pakuła, Teresę Kania, Stanisława, Andrzeja, Eugenię, Stanisławę, Wacława Buraczyńskich, Edytę Krajewską, Mariolę Dębińską, Stanisława, Andrzeja, Eugenię, Michała, Julię, Reginę, Józefa Cebulów, Teklę Mokiej Wróblewskich, Nadzieję, Jana Litwiniuk, Kazimierza, Janinę, Jana, Ewę, Bazylego Panasiak, Stanisława, Antoninę, Klemensa Dejszeko, Jana, Eugenię Łapińskich, Pawła, Marię Wozdosiewicz, Romana Dylik, Annę, Jana Labusów, Marka, Stanisława Harasimiuk, Jadwigę, Tadeusza Mirczewskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące; 5B

 

 

 

TAJEMNICE  RADOSNE – SOBOTA

 

 

 

I Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

 

·       Katarzynę, Stanisława, Stefana Adamskich, Marię Śmiglak, Jerzego Mendys, Hannę Brzezowską, Marię, Urszulę Oliwa, Ewę Mazurek-Stefaniuk;

 

·       Teresę, Irenę, Zygmunta, Wandę, Stanisława, Włodzimierza, Mariannę, Michała, Leona, Zbigniewa, Pelagię, Elżbietę, z rodziny Runowskich: Reginę, Zofię, Franciszka, z rodziny Nowaczyk: Franciszkę i Franciszka oraz Henryka Klaczyńskiego;

 

·       Patryka, Pawła Kołodziej, Czesława, Zygmunta, Mieczysława, Franciszkę, Czesławę i Józefa Piotrowicz, Jadwigę i Edmunda Gazdeckich;

 

·       Zofię Kluzik, Mieczysławę Dzielińską i Janusza Dywan, Władysława Mikołajczak i Jana Pyziak;

 

·       Huberta, Marka, Edwarda i Marię Burek, Franciszka, Andrzeja Wojtkowiak, Grzegorza Maćkowiak, Irenę, Jerzego Jaranowskich, Mariannę Maliszewską, Hannę Kubiszewską, Joannę Turok, Józefa Maniuk i Ewę Kustra;

 

·       Z rodziny: Cichych, Koźlików, Gryglów, Szymaniaków, Łysiaków, Mundów, Waligórów, Bekerowiczów, Marszałków, Hałków, Kaźmierowskich, Woźnych, Kierońskich i Bartosików;

 

·       Stanisławę, Franciszka, Helenę, Stanisława, Natalię, Stefana, Grzegorza, Annę, Lucjana, Annę, Filipa, Mariannę, Genowefę, Władysławę, Jadwigę, Janinę i Stefana;

 

·       Michała Anastazji Józefa Andrzeja Łopatka, Władysławę Narcyz Kubiak, Stanisławę Jana Popławskich, Stanisława Wójtowicz, Marię Hofman, Marie Marcina Banaszak

 

·       Stanisława Zydorowicz, Stanisławę Katarzynę Stefanię Kuberskich, Władysławę Świtała,

 

·       Z rodziny Braszak: Jana Rozalię Stanisława Antoniego Tomasza Jerzego Janinę, Z rodziny Nowackich: Jana Rozalię Kazimierza Tadeusza Grzegorza Jana, Jana i Teresę Kozielskich

 

·       Mariana Grobelnego, Stanisława Nowak, Helenę i Leszka Sromała, Bartka Lecha, Stefana Sienkiewicza, 1T.R.

 

 

II Tajemnica: Nawiedzenie Św. Elżbiety

 

·       Henryka Sławomira Anielę Senorackich, Edwarda Suwalskich, Krzysztofa Mikołajczaka, Wojciecha Świątka, Romana Haremza, Czesława Marie Mikoś, Stanisława Sławomira Skórnickiego, ks. Leonarda Bandosza, Wojciecha Kuźmiak, Andrzeja Staszak,

 

·       Jadwigę Pawła Andrzeja Zdzisława Wacława Szafińscy, Hannę Gierka, Urszulę Drajerczak, Praksedy Czesława Mirosława Janiny Siwczak, Pawła Elżbiety Rafała Pizygodzcy,

 

·       Helenę Cyryla Stanisławę Czesława  Pospieszyńskich, Stanisławę Kazimierza Nowakow,

 

·       Stanisławę Zbyszka Kijak, Stanisławę Jana Wrobel, Aldonę Zofie Stanisława Herman, Mariannę Ludwika Wróbel, Mariannę Mikołaja Kos, Janinę Grobelka

 

·       Jagodę Wiktora Wojtasik

 

·       Irenę Zenona Smolibowskich, Helenę Klemensa Wolskich, Stanisławę Edwarda Smolibowskich, Zbigniewa Fojer

 

·       Stefana Tadeusza Franciszki Apolinarego ks. Władysława ks. Zygmunta Mieczysława Heleny Haliny Mariana Anny Henryka Mariana Bajon, Anieli Jana z rodziny Frąckowiak, Marii Franciszka z rodziny Cuske, Mariana Stefana Haliny Ilmer, Jerzego Marii Eugeniusza Marii Kasprzyckich, Teresy Bogdana Popielas, Gertrudy Konrada z rodz. Frąszczak, z rodz. Kulczyńskich, ks. Bogackiego ks. Grunwalda ks. Popiełuszko Mieczysławę Łuczkowską, Henryka Wróbla, Hannę Ligocką, Wiesławę Strzelecką, Pawła Filipowicza, zmarłych lokatorów z ul Hetmańskiej 103

 

·       Bronisławy Edmunda Ireny Kazimierza Stanisławy Lewandowiczów, Z rodz. Jeleń, Marii Kazimierza Markiewiczów, ks. Hanzewniaka,

 

·       Mariana Marciniaka, Joanny i Jana Pawlaków, Ewy Kietlińskiej, Ewy Romana Grześkowiaków, Doroty Zawadzkiej, Ewy Marciniak

 

·       Adama Marie Kaczor, Stefana Anieli Włodarczak, Czesława Wiencław, Zenona Sikorskiego 2 T.R.

 

 

III Tajemnica: Narodzenie Jezusa

 

·       Helenę Jana Piotra Marka Danutę Gerarda Bogdana Janinę Leona Stanisława Szymczak, Walentynę Franciszka Andrzeja Helenę Zofię Zygmunta Henryka Zygmunta Krzyżagorskich, Ali Henryka Hynka, Jana Rzeźnik, Barbary Wajdy, Marii Mariana Stamm, Zofii Władysława Szeliga, Irki Janka Grażyny Wojtka Banachowicz, Jadwigi Romana Krzysztofa Gawryszak, Zygmunta Kowalskiego, Barbary Gniatowskiej, Damiana Drobinika, Zenona Ryszarda Kruger, ks. Z naszej parafii, Zbigniewa Reginę Zając,

 

·       Ignacego Władysława Annę Hellak, Wacława Janinę Marię Józefa Muszyńskich, Mariana Irenę Matlak, Michała Apolonię Jadwigę Adamczak, Władysława Stanisława Adama Romana Trojanek, Michała Jaroszyńskiego, Cecylię Floriana Piechockich, Hannę Rojek, Marię Stroińską, Waldemara Osik, Zdzisława Jóźwiak,

 

·       Stanisław Prętki, Zofie, Kazimierza

 

·       Emilię Stanisława Kołodziejczakow, z rodz. Peteja, Dałkowskich, Kołodziejczaków, Olę i Janusza Paciorek,

 

·       Alojzego Andrzeja Helenę Barbarę Grażynę Kazimierza Romana Katarzynę Genowefę oraz ++ z rodz. Krawczak, Ignacego Helenę Zdzisława Marię oraz ++ z rodz. Kaczmarek, Aldonę Adamską, Iwonę Wojciechowską, Tamarę, Lilianę, Genowefę Kabacińską, Marię Stanisława Tadeusza Gil, Jadwigę Feliksa Chełmikowskich, Zofię Alicję Stanisława Rauchut, Wandę Wojcichowską, Elżbietę Ireneusza Wałkiewicz, Jolantę Woźniak, Marię Szumdzyk, Ireneusza Kazimierę Alojzego Witkowskich, Jana Szafrańskiego, Eugeniusza Siwczak, ks. Hanzewniaka, ks. Psutego, Mariannę Józefa Urbaniak, ks. Walczaka, ks. Wleklika, ks. Piotrowskiego, ks. Piątkowskiego, Mieczysława Zenona Budzisz, Przemysława Tadeusza Frąckowiak, Ryszarda Trecze, Henryka Frąckowiaka, Dariusza Jarosława Macieja Helenę Halinę Elżbietę Grzegorzewicz, Mirosława Budzyń, s. Angelinę, Janinę Małecką, ++ siostry CR, s. Józefa, s. Angela, s. Rajmunda, poległych w powstaniach, wojnach, atakach terrorystycznych, w wypadkach,

 

·       Bronisława Okupniak, Jadwigę Walentego Edmunda Bronisława Jozefa Henryka Leszka Łucję Franciszka Helenę Raduła, Martę Seweryna Olejniczaka, Leona Jadwigę Wawrzyniaka, Antoniego Michała Walentego Janinę Stanisława Mariana Zygmunta Leona Eugeniusza Okupniak, Floriana Mrowińskiego, Janinę Mariana Tórz, Kazimierza Czesława Michalak, Piotra Nowak, Józefa Bolesława Kazimierza Krupka, Mariannę Stanisława Kubacha, Stanisława Władysława Witkowskiego, Leona Brzozowskiego, z rodz. Radułów, ks. Hanzewniaka, ks. Kasprzyka, ks. Sarneckiego, za ++ znajomych i sąsiadów, 3 T.R.

 

 

IV Tajemnica: Ofiarowanie Jezusa w świątyni

 

·       Marię Kraśner, Izabelę Arendt, Marię Wiktora Degów, z rodz. Siejakow, Widelskich 

 

·       Jadwigę Stanisława Helenę Zbigniewa Lulkiewiczów, Wincentynę Damasławę Mariana Marka Sterczyńskich, Ignacego Walkowicza, Leokadię Czarnacką, za ++ z rodz. Lulkiewiczów, Sterczyńskich, Przewoźnych, Burdajewiczów, Porzezińskich, Skorackich, Naroszów oraz księży z naszej parafii

 

·       Halinę, Leona, Mariana Władysława Jana Tadeusza Górnych, Pelagię Jana Edwarda Kazimierza Genowefę Fludra, Władysławę Joannę Kazimierza Józefa Stanisława Kazimierza Mieczysława Jadwigę Mieczysława Agnieszkę Władysława Zofię Bolesława Andrzeja Władysława Waraczewskich, Irenę Edwarda Czerwińskich, Barbarę Leitgeber, Genowefę Tadeusza Barteckich, Stanisława Zygmunta Pogonowskich, Franciszkę Jagodzińską, Andrzeja Wiśniewskiego, Irenę Zdrojową, Cecylię Jarogniewa Broniarz, Łucję Wieland, Marię Wasielewską, Helenę Borowiak, Mariannę Lipińską, Gertrudę Kończal, Vello Press

 

·       Henryka Halinę Zbigniewa Zygmunta Adama Jerzego Mieczysława Jerzego Honoratę Marię Jadwigę Jana Dariusza Henryka Edwarda Krzysztofa Annę Jana Bronisława Stefanię Edwarda Leopolda Janusza Jadwigę Tadeusza Marię Zofię Zdzisława Stanisława Kazimierza Teresę Hieronima

 

·       ++ z rodz. Krychow, Karaśkiewiczów, Polców, Kaczmarkow, Stavrakakisów, Nowaków, Białków, Hażakow, Tyśprów, Olejniczaków, Cichowiczow, Frygasów

 

·       Kazimierę Bolesława Nowackich, Bogumiłę Wiktora Nester

 

·       Józefa Czesławę, Stanisława Zofię  Irenę  Stefanię Marię Mieczysława Jadwigę Józefa Irenę Jana Kazimierza Mirosławę Jerzego ks. Lewandowskiego, Włodzimierza Józefę

 

·       Janinę Józefa Matyba, Aleksandrę Stanisława Gwiazdowskich, Pawła Alfreda Szubińskich, Marię Franciszka Bogdana Karalus, Piotra Szubińskiego, Jana Karakus, Mieczysława Sulewskiego

 

·       Tomasz Pelagię Marię Leokadię Antoniego Helenę Wacława Teklę Walerian Wacława Piotrowskich, Mariana Stanisława Tomkowiak, Stanisławę Czarnecka, Franciszka Augustyniaka, 4 T.R.

 

 

V Tajemnica: Odnalezienie Jezusa w świątyni

 

·       Jana Radosława Stanisławę Stanisława Wiktorię Marcina Zofię Mateusza Grzegorza Ryszarda Irenę Antoniego Irenę Kazimierza Edmunda Kazimierę Józefa Ewę Gabrielę Joannę Danutę Józefa Waleriana

 

·       ++ z rodz. Jóźwiaków, Marciniakow Wernerów Rogowskich Walczaków Białkowskich, Dorotę Góra, Dariusza Raszkowskiego, Stefana Pachołka, Stanisława Marciniaka, Barbarę Smoczyk,  *Stanisława Antoniego Fijałkowskich, Piotr Helenę Leszka Siwiłło Kazimierza Czesława Małotkowskich, Henryka Genowefę Kruk, Pelagię Łazowską, Sławomira Węglarskiego, Edwarda Bęc,

 

·       Jana Wiktorię Józefa Stefana Czesława Franka Jana Radosława Stanisławę Stanisława Wiktorię Marcina Zofię Mateusza Grzegorza Ryszarda Irenę Antoniego Irenę Kazimierza Edmunda Kazimierza Miriam Joannę Mariannę Kazimierę Józefa Edmunda Ewę Gabrielę Danutę Józefa Waleriana

 

·       Mariannę Brunona Marię Martę Dominika Jana Edmunda Andrzeja Gałdowską, Florentynę Pawła Czesława Małgorzatę Rosadów, Antoniego Zofię Andrzeja Tadeusza Ratajczaków, Cecylię Pawła Zygmunta Witolda Łucję Zbigniewa Romana Szramów, Leokadię Helenę Eugeniusza Antoniego Gramaturów, Helenę Bronisławę Henryka Szymańskich, Zdzisława Hetmańczyka, Krzysztofa Piotra Wilkusów, Ryszarda Siemiawskiego, Annę Góreczną, ks. Stanisława, ks. Stefana i ++ braci i ks. CR

 

·       Walentynę Franciszka Teodora Jana Tadeusza Bernarda Helenę Ratajczaków, Franciszka Zofię Henryka Kosmatka,  Janinę Drojecką, Kazimierę Wardyńską

 

·       Eleonorę Miszczak, Eleonorę Maksymiliana Kwiatkowskich, Jerzego Mirosława Skórnickich, Marię i Antoniego Strońskich, Kazimierę i Norberta Lorenckich, Zenona Krajewskiego, Franciszka Bzdręga, Janusza Klorek

 

·       Bronisławę Mariana s. Marię, ks. Józefa Antoninę Telesfora Stefanię Helenę Henrykę Alinę Barbarę Zenona Krystynę Zygmunta Joannę Kazimierę Jadwigę Konstantego Wandę Annę Kazimierza Reginę Tadeusza Barbarę Br. Stanisława o. Honoriusza, s. Albertę Irenę Maksymiliana Stanisławę Wandę Henryka Stefanię; *Janinę, Alfonsa, Ryszarda, Krzysztofa, Stanisławę, Edmunda, Ewę, Jarosława, Anię, Adama, Sebastiana i Marysię;

 

·       Henryka, Andrzeja, Stanisławę, Władysława Drętkiewicz, Annę, Jana, Mariana i Walentego Orchowskich, Marię Dzierżawską, Józefę Śleboda i Jerzego Waleriańczyk; *Eleonorę, Józefa Adamczak, Jarosława Wysockiego-Nagórny, Urszulę Wysocką-Nagórną, Zygmunta, Halinę, Antoniego Walickich, Agnieszkę i Marcina Kubiak;

 

·       Mariana i Zbigniewa Ignasiak, Teresę Kowalewską, Stanisławę Pachota i Stanisława Purat;

 

·       Janinę, Władysława, Antoninę Staszaków, Jerzego, Joannę, Ryszarda  Tomaszewskich, Stefana Śramkowskiego, Kazimierza Laskowskiego, Józefa Dzwoniarkiewicza, Helenę Kunowską i z rodziny Frydrychowskich;

 

·       Polećmy również Miłosierdziu Chrystusa Zmartwychwstałego wszystkich zmarłych Kapłanów i Braci, którzy pracowali w tutejszej parafii oraz zmarłych z rodzin kapłanów obecnie pracujących: Pankiewicz, Krawiec, Krzekotowskich, Strzyżyńskich, Siwiec, Baniak i Szkubera oraz wszystkich przyjaciół, Braci Zewnętrznych naszego Zgromadzenia, rodziców kapłanów i braci, krewnych i dobrodziejów  Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego;

 

Peregrynacja obrazu św. Józefa 04-05.12.2017

 

PEREGRYNACJA  OBRAZU ŚW. JÓZEFA

 

PARAFIA ZMARTWYCHWSTANIA P.

 

POZNAŃ – WILDA

 

04 – 05.XII.2017 r.

 

 

 

PONIEDZIAŁEK – 04 GRUDNIA

 

18:00 – Ceremonia przywitania obrazu Św. Józefa

 

18:30 – Msza Św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich i aktem zawierzenia rodzin Św. Józefowi.

Po Mszy Św. czuwanie przy obrazie Św. Józefa do 21:00

 

21:00 – APEL MARYJNY

 

WTOREK – 05 GRUDNIA

 

  6:00 – Msza Św. Roratnia

 

  8:00 – Msza Św. dla wszystkich

 

11:00 – Msza Św. z udziałem chorych, samotnych i w podeszłym

 

wieku z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych i aktem zawierzenia ich Św. Józefowi

16:00 – Msza Św. na zakończenie nawiedzenia z aktem zawierzenia Parafii Św. Józefowi

 

 

 

 

 

 

Plan kolędy 2018

PLAN  KOLĘDY  2018

Parafia Zmartwychwstania  Pańskiego w  POZNANIU

Początek kolędy:

od poniedziałku do piątku godz. 17.00

sobota godz. 15.00

 

 

DATA

 DZIEŃ

U L I C E

02.01.2018

Wt.

ul. Barska 3, 4, 5; ul. Sportowa 1, 3, 5, 7;

ul. Łanowa 11, 15, 15A, 17, 19, 21;

03.01.2018

Śr.

ul. Rolna 52A, 52, 50A, 50, 48, 46A, 46B,

46, 44, 44A, 43, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30;

04.01.2018

Czw.

ul. Rolna 39, 35, 33, 31

05.01.2018

Pt.

ul. Rolna 29, 29A, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 18, 17, 17A, 16, 15, 8, 8A, 5, 1;

08.01.2018

Pon.

ul. Czwartaków 32A, 32, 30, 29, 28, 26A, 26

24, 23, 22, 19, 18A, 18; ul. Partyzancka 1, 4,

4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12A, 13, 15, 17;

ul. Saperska 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23B, 24, 25, 26, 27, 32, 32 A,B C, 33, 34, 34 A, B, 35, 37, 39, 41, 43, 45,  47, 49, 51, 53, 53A, 55, 55A, 57, 57A, 59, 63, 65;

09.01.2018

Wt.

ul. Hetmańska 101, 102, 103, 104, 105,

106, 107, 108, 109, 110, 111, 112;

10.01.2018

Śr.

ul. Traugutta 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

27, 28, 29, 29A, 30, 31, 31A, 32, 38A, 38B;

11.01.2018

Czw.

ul. Traugutta 40, 40A,B, 42A, 46, 48; ul. Mielęckiego 1, 3, 7, 9; ul. Pamiątkowa 1,2, 2A,3, 5, 7,7A, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19;

12.01.2018

Pt.

ul. Pamiątkowa 20, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 29; ul. Filarecka 1, 2, 3, 5, 6, 6A, 8,

8A, 11A; ul. Langiewicza 3, 5, 17, 18, 19, 20,

20A, 21, 22, 23;

13.01.2018

Sob.

ul. Dąbrówki 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16,

ul. Zmartwychwstańców 2, 4, 6, 7, 8. 8ABC, 11, 13; ul. Dolna Wilda 86, 88 ABCDEFG;

ul. Droga Dębińska (działki)

15.01.2018

Pon.

ul. Chłapowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9,

10, 13, 14, 15, 21;

16.01.2018

Wt.

ul. Chłapowskiego 19A, 19B, 24, 25, 26, 27, 28, 30;

17.01.2018

Śr.

ul. Fabryczna 1, 2, 2A, 3, 5, 5A, 6, 8, 11,

12, 13, 13A, 14, 18A B C;

18.01.2018

Czw.

ul. Fabryczna 19, 20, 21, 27, 29, 30, 34,

34A, 34B, 35, 35A, 35B, 36, 37, 37A, 38,

40A, 40B, 42

19.01.2018

Pt.

ul. Madalińskiego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 19, 21, 23; ul. Robocza 33, 35, 37, 39,

43, 46;

20.01.2018

Sob.

ul. Umińskiego 5, 6, 7, 7A, 8, 9A, B, C, D,

9E, F, G, 10, 10A, B, C, D, E, F, 11, 11A,

11B, 12, 12A, B, C, D, 14, 17, 18, 19, 19A, 19B, 20, 20A, 21, 23, 24, 24A, 25, 26;

ul. Prądzyńskiego 15, 21, 22, 23, 47;

22.01.2018

Pon.

ul. Prądzyńskiego 48, 49, 50, 50A, 51, 53;

ul. Wybickiego 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 7, 12, 12A

13/14, 15, 16, 16A, 16B, 17;

23.01.2018

Wt.

ul. Kosińskiego 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

24.01.2018

Śr.

ul. Kosińskiego 17, 17A, 19, 20, 21, 24, 25,

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

ul. 28 Czerwca 1956 130, 131, 132, 134;

25.01.2018

Czw.

ul. 28 Czerwca 1956 135/147, 136, 138/140 ABC, 142, 144, 146, 148, 150, 151,

151A, 152, 153, 156;

26.01.2018

Pt.

ul. 28 Czerwca 1956 158, 158A, 159, 160,

160A, 161, 162, 162A, 164, 165, 166, 166A

167, 168, 168A, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 187;

27.01.2018

Sob.

KOLĘDA  NA  ZAMÓWIENIE

tel. 61 833-34-62; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Plan Rekolekcji Wielkopostnych dla dorosłych 11.03.2018 - 14.03.2018

PLAN  REKOLEKCJI  Dla  DOROSŁYCH

11 - 14.03. 2018 r.

 

N i e d z i e l a  -  11.03.  -  Msze Św.:

 

Godz. 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30 i 19:00– Nauki ogólne

O godz. 15:00Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Godz. 18:00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

 

Poniedziałek  - 12.03.

 

Godz.  8:00 – Msza Św. z nauką ogólną

          15:00 – Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego

    18:30 Msza Św. z nauką ogólną

 

Wtorek  - 13.03.

Godz.  8:00 – Msza Św. z nauką ogólną

          15:00 – Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego

    18:30 Msza Św. z nauką ogólną

 

Środa  - 14.03.

Godz.  8:00 – Msza Św. z nauką ogólną i zakończenie rekolekcji

          15:00 – Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego

          18:30 Msza Św. z nauką ogólną i zakończenie rekolekcji

 

SPOWIEDŹ ŚW. REKOLEKCYJNA DLA  DOROSŁYCH

Poniedziałek – Środa11 -14.03. 2018 r.

Godz. 730 - 900; 1500 – 1600; 1800 – 1930