Zapowiedzi przedślubne

 

 Poznań, dn. 19.11.2017 r.

 

 

 

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA

mają zamiar zawrzeć następujące osoby:

 

 

 

1. Michał Filip REMISZ, kawaler, zam. Poznań, par. tut

 

    Agnieszka Tatiana ADAMSKA, panna, zam. Poznań, par. tut. – zap. I

 

 

 

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami, zobowiązany jest w sumieniu zgłosić w biurze parafialnym.