Zapowiedzi przedślubne

 

 Poznań, dn. 28.05.2017 r.

 

 

 

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA

mają zamiar zawrzeć następujące osoby:

 

 

1. Artur GRZĄDZIELEWSKI, kawaler, zam. Poznań, par. tut.

 

    Anna Małgorzata LITMANOWSKA, panna, zam. Poznań, par. Św. Jana Kantego – zap. II

 

2. Karol KUC, kawaler, zam. Poznań, par. Ofiarowania Pańskiego

 

    Aleksandra CHWAŁA, panna, zam. Poznań, par. Świętej Trójcy – zap. II

 

3. Damian Łukasz PIECHOWIAK, cyw. związany, zam. Poznań, par. tut.

 

    Anna PIECHOWIAK, z d. Gumna, cyw. związana, zam. Poznań, par. tut. – zap. I

 

4. Łukasz WIŚNIEWSKI, kawaler, zam. Poznań, par. tut.

 

    Magdalena ZIELIŃSKA, panna, zam. Poznań, par. tut. – zap. I

 

 

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami, zobowiązany jest w sumieniu zgłosić w biurze parafialnym.