Zespół muzyczny Duszpasterstwa Młodzieżowego. Najczęściej animuje mszę świętą niedzielną o godzinie 19.00. Próby odbywają się w czwartki o godz. 19.00.

Opiekunem duchowym jest O. Piotr Gastoł CR.